Mostostal Warszawa znów ze stratą, ale z solidnym portfelem

Polskie ciepłownictwo: na transformacje potrzeba 100 mld zł

Ten post dostępny jest także w języku: English

Mostostal Warszawa I połowę 2019 r. zakończył ze stratą netto, ale z dużym wzrostem przychodów rok do roku, spowodowanym wejściem w zaawansowaną fazę realizacji kontraktów pozyskanych w ubiegłym roku. Wartość portfela grupy kapitałowej to obecnie blisko 2 mld zł.

Znów strata

Mostostal Warszawa w I połowie 2019 r. zanotował 7,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 23,6 mln zł straty rok wcześniej. W samym II kw. br. strata wyniosła 8,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec ukształtowały się na poziomie 594,94 mln zł, w porównaniu z 418,32 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Wzrost przychodów związany jest z wejściem w zaawansowaną fazę realizacji umów pozyskanych w 2018 r., poinformowała spółka.

Wpływ na wynik finansowy firmy za I połowę 2019 r. miały m.in.:

  • umocnienie się złotówki w stosunku do euro w porównaniu z końcem 2018 r., co spowodowało zaksięgowaniem przez Mostostal dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej pożyczek od firmy Acciona Construccion,
  • dokonanie odpisu aktywa podatkowego (2,66 mln zł), w związku z uznaniem części kosztów za niestanowiące podatkowego kosztu uzyskania przychodu,
  • koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek otrzymanych od Acciona Construccion (4,9 mln zł),
  • dalszy wzrost cen materiałów i usług podwykonawców, przez co marże na kontraktach zawartych 2-3 lata temu są niższe od zakładanych.

Blisko 2 mld w portfelu

W portfelu grupy kapitałowej Mostostal Warszawa na koniec I połowy 2019 r. znajdowały się kontrakty o łącznej wartości 1,98 mld zł, z których 1,71 mld zł przypada na samą spółkę. Portfel wypełniają głównie umowy z sektora infrastrukturalnego oraz ogólnobudowlanego. Największym odbiorcą usług grupy w I poł. br. był PGE GiEK z 11% udziałem w sprzedaży.

9 sierpnia 2019 r. Mostostal Warszawa i GE Power Sp. z o.o. zawarły umowę na wykonanie prac budowlanych w Elektrowni Ostrołęka C. Jego wartość wynosi 609 mln zł netto. Zakres prac obejmuje częściowe roboty budowlane w ramach budynku głównego, budowę obiektów nawęglania, gospodarek pomocniczych, sieci, a także dróg.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *