Nowelizacja ustawy o KZN przyśpieszy realizację programu Mieszkanie+?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Realizacja programu Mieszkanie+ ma przyśpieszyć po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), powiedział PAP Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Według wiceministra, od momentu kiedy ustawa była tworzona (weszła w życie we wrześniu 2017 r.), zmieniły się warunki rynkowe. Zmniejszyła się podaż gruntów, a ich ceny wzrosły. Dodatkowo ceny materiałów i robocizny są znacznie wyższe. W związku z tym realizacja programu tanich mieszkań na gruntach KZN okazała się niemożliwa.

Ustawa zakładała m.in. bezpłatne przekazanie ziemi należącej do skarbu państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości. W efekcie miał powstać bank ziemi, gdzie miały być realizowane osiedla w ramach programu Mieszkanie+. KZN miał też organizować przetargi dla firm budujących, a w dalszej kolejności zarządzających mieszkaniami. Zgodnie z ustawą, opłaty ponoszone przez najemców nie mogą przekraczać wysokości określonych w przepisach.

W konsekwencji ziemia, która za darmo trafiła do KZN nie nadawała się pod budownictwo mieszkaniowe. Co więcej inwestorzy nie chcieli budować na warunkach określonych ustawą. Z około pół miliona działek do tej pory przekazanych do banku ziemi, jedynie 500 nadaje się pod budowę lokali z programu Mieszkanie+.

Żadne z osiedli oddanych do użytku w Jarocinie, Kępnie i Białej Podlaskiej (480 lokali), nie powstało na gruntach KZN. Wszystkie zostały zrealizowane na gruntach Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. Wiceminister Soboń dodał, że do połowy tego roku mają powstać gotowe projekty na około 50 tys. mieszkań. Obecnie, na różnym etapie przygotowania jest około 28 tys. lokali m.in. w Wałbrzychu, Gdyni, Kępicach, Krakowie, Wrocławiu czy Toruniu.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra, milowym krokiem w przyśpieszeniu realizacji programu Mieszkanie+ ma być nowelizacja ustawy o KZN. Nowelizacja jest obecnie procedowana w Sejmie. Zmiany zakładają, że agencje państwowe lub spółki, które będą przekazywały do KZN ziemię, otrzymają za nią 90% ceny rynkowej. Do KZN trafi natomiast 10% jej wartości. Ma to zwiększyć podaż gruntów nadających się pod budowę mieszkań.

KZN będzie mógł także tworzyć spółki celowe, nie tylko jak do tej pory z jednostkami samorządu terytorialnego, ale także ze spółkami skarbu państwa czy funduszami inwestycyjnymi. Według wiceministra Sobonia, samorządy nie wchodziły w spółki z KZN, ponieważ nie miały pieniędzy na budowę dostępnych cenowo mieszkań.

Najistotniejszą zmianą ma być zniesienie regulowanych  czynszów za wynajem.

Nowelizacja miałaby sprawić, że w pół roku po jej wejściu w życie KZN mógłby przekazać kilkaset działek nadających się pod budownictwo mieszkaniowe. Miałoby to być 115 lokalizacji, gdzie mogłoby powstać 63 tys. lokali.

W naszym najnowszym raporcie, Sektor budowlany w Polsce I połowa 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024, prognozujemy, że bez dodatkowych inwestycji realizowanych w programie Mieszkanie+, brak jest szans na przełamanie progu 200 tys. mieszkań oddawanych rocznie do użytku w Polsce. W 2019 r. wolumen oddawanych mieszkań powinien wynieść około 190 tys.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *