Nowy prezes Elektrobudowy

Elektrownia przemysłowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada nadzorcza Elektrobudowy powołała Jacka Podgórskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki ze skutkiem od 21 października 2019 r. W lipcu br. został on delegowany z rady nadzorczej, której przewodniczył, do pełnienia funkcji prezesa na okres do trzech miesięcy.

25-letnie doświadczenie

Jacek Podgórski swoje doświadczenie na wysokich poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych zdobywał m.in. jako prezes zarządu – dyrektor generalny Anwil SA (2014-2018). Pracował również jak dyrektor finansowy i członek zarządu w Basell Orlen Polyolefins (2007-2014) oraz Orlen Asfalt (2006-2007). W latach wcześniejszych pracował w Grupie Banku Pekao SA (Pekao Development oraz Pekao Leasing) oraz Petrobank SA.

Jacek Podgórski jest absolwentem Uniwersytetu łódzkiego na wydziale ekonomiczno-socjologicznym. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzanie.

Problemy Elektrobudowy

Spółka w I poł. 2019 r. odnotowała 110,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, w porównaniu do 59,9 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu br. ukształtowały się na poziomie 256,4 mln zł, w porównaniu do 301,3 mln zł w I poł. 2018 r. (-15% r/r).

70% udział w przychodach Elektrobudowy za okres styczeń-czerwiec br. miały usługi budowlano-montażowe, a 25% wyroby elektrotechnicze. Pozostałe usługi i materiały wygenerowały łącznie 5% przychodów.

Rozmowy z wierzycielami

Elektrobudowa prowadzi proces rozmów z wierzycielami, którego celem jest zawarcie porozumień ze wszystkimi podwykonawcami i dostawcami. Kluczowym elementem tego procesu jest ustalenie sposobów i terminów spłaty zobowiązań w najkrótszym możliwym okresie.

Spółka prowadzi równolegle działania restrukturyzacji finansowej, która ma na celu zwiększenie płynności finansowej, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów oraz stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami i podwykonawcami. Ma to doprowadzić do jak najszybszego uregulowania należności i zapewnić odpowiednio portfel zamówień oraz źródła jego finansowania.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *