Odwołanie prezesa zarządu Herkulesa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada nadzorcza firmy Herkules z dniem 5 marca odwołała Grzegorza Żółcika z funkcji prezesa zarządu. W komunikacie dla inwestorów giełdowych nie podano powodów odwołania.

Czasowo do wykonywania czynności członka zarządu delegowany został Konrad Miterski, który zasiada w radzie nadzorczej. Czas delegacji został ustalony na okres 3 miesięcy z warunkiem, że decyzja może ulec skróceniu. W okresie I-III kw. 2018 r. spółka zanotowała 7,2 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 91,5 mln zł.

Herkules jest firmą dostarczającą usługi sprzętowe w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe związane ze wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych, obiektów telekomunikacyjnych oraz energetycznych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *