Onde spodziewa się podwojenia przychodów

Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w Polsce widoczny jest w wynikach finansowych firm działających w sektorze farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Przykładem może być spółka Onde, działająca w ranach Grupy Erbud, która w 2021 r. ma dwukrotnie zwiększyć swoje przychody i chce przeznaczyć ok. 50 mln zł na projekty OZE.

Jak zapowiedział prezes zarządu Erbud S.A., Dariusz Grzeszczak, w pierwszym półroczu 2021 r. spółka Onde zarobiła trzy razy więcej niż w poprzednim roku, a w całym roku firma ma podwoić przychody. Pomimo zwiększonego przychodu Onde ma zwiększoną rentowność.

W drugim kwartale 2021 r. skonsolidowane przychody Onde ze sprzedaży wyniosły 357,35 mln zł w porównaniu do 113,07 mln zł z 2020 r. W całym pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły one 586,99 mln zł, natomiast rok wcześniej osiągnęły 179,42 mln zł. Na koniec czerwca 2021 r. portfel zamówień Grupy Onde miał wartość 913 mln zł.

Według Pawła Średniawy, prezesa Onde, spółka przewiduje, że osiągnie planowane w tym roku przychody i w 2022 r. wejdzie z portfelem o znaczącej wartości. Dodaje, że przyszłe inwestycje będą dotyczyć projektów realizowanych na rzecz spółek celowych, a firma będzie kontynuować proces akwizycji. W pierwszym półroczu Onde kupił 15 spółek celowych będących właścicielami projektów w segmencie OZE na różnym etapie zaawansowania za 60 mln zł. W najbliższym czasie spółka będzie informować o nabyciu kolejnych projektów OZE, a na ten cel przeznaczyła ok. 50 mln zł. Taka strategia ma pomóc w realizacji i komercjalizacji projektów na ok. 200 MW.

Onde zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 2021 r., a jej głównym akcjonariuszem jest Erbud, który po ofercie publicznej posiada prawie 61 proc. akcji. Spółka Onde jest wykonawcą infrastruktury działającym zarówno w sektorze OZE, w którym koncentruje się na farmach wiatrowych oraz fotowoltaicznych, jak i w segmencie budownictwa drogowo-inżynieryjnego.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *