Orlen planuje założenie instalacji fotowoltaicznych na dachach 30 stacji paliw

Fotowoltaika: obciążenia sieci powodują masowe wyłączenia

Ten post dostępny jest także w języku: English

Orlen ma w planach założenie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 30 stacji paliw na terenie trzech regionów kraju: Polski Zachodniej (4 stacje), Polski Południowej (10 stacji), oraz Polski Centralnej (16 stacji). W ramach przetargu, który został ogłoszony przez firmę, oferty będzie można składać od 27 września. Oferent będzie miał możliwość złożenia oferty na realizację zamówień na wszystkie stacje zarówno w pojedynczych jak i we wszystkich regionach. Fotowoltaika pozwoli na realizację projektu, dzięki któremu Orlen ma osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r. 

Według dokumentacji postępowania opublikowanej przez PKN Orlen, budowa mikroinstalacji ma być realizowana całkowicie w formule EPC. Koncern podkreślił także, że po pozytywnej ocenie formalnej oraz technicznej oraz po dokonaniu przez nich własnych ustaleń co do realizacji zamówienia, rzeczywistego zakresu robót, jak również po wykonaniu niezbędnych ekspertyz, konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnej przez wybranych oferentów. Instalacje powinny być opracowane tak, aby wykorzystywały dostępną powierzchnię w jak najbardziej optymalny sposób dla uzyskania największej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej PV. Z dokumentacji opublikowanej przez PKN Orlen, wynika że mikroinstalacje o mocy 22 do 50 kWp mają postać na stacjach zlokalizowanych m.in przy autostradach A1 i A2, w Kędzierzynie-Koźlu, Katowicach, Opolu, Warszawie oraz w rejonie Kołbaskowa.

Neutralność emisyjna aspiracją Orlenu

Nie jest to pierwszy taki projekt w portfolio Orlenu. W roku 2016 został uruchomiony pilotażowy projekt montażu modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 180 kWp w różnych częściach Polski. Głównym celem projektu było ustalenie efektywności technologii konwersji energii słonecznej w elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu. W 2020 r. Orlen Projekt, spółka zależna PKN Orlen postawiła mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy blisko 50 kWpm, w budynku w Płocku, sąsiadującym z jej główną siedzibą. Była to największa taka instalacja w Grupie Orlen – miała ona umożliwić Orlen Projekt zmniejszenie opłat za zużycie energii do 25 proc. w skali roku, oraz istotnie ograniczyć emisję CO2 do atmosfery.

W tym roku, Orlen ogłosił, że podobne dwie mikroinstalacje o łącznej mocy 100 kWp zostaną założone na budynkach Orlen Aviation, jego kolejnej spółki zależnej, z siedzibą w Warszawie.  Podobnie do pierwszej instalacji, ta również miała na celu zmniejszenie opłat z energię elektrycznej, oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Działania Grupy Orlen wpisują się w strategię Orlen2030, która opiera się na dążeniu do korzystania z zero lub niskoemisyjnych źródeł energii. Orlen deklaruje osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r, do 2030 r. planowana jest 20 proc. redukcja CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych, oraz zmniejszenie emisji CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej o 33 proc. Na osiągnięcie tego celu, koncern ma zamiar przeznaczyć 25 mld zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko oraz otworzą drogę na powstanie nowych modeli biznesowych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *