Paweł Tamborski w zarządzie Awbudu

sala konferencyjna

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada nadzorcza Awbudu, dnia 4 października 2019 r. postanowiła poszerzyć skład zarządu spółki o osobę Pana Pawła Tamborskiego, powierzając mu funkcję członka zarządu, poinformowała firma. Tym samym w zarządzie spółki zasiadają obecnie trzy osoby.

Duże doświadczenie

Paweł Tamborski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swojej dotychczasowej karierze pracował m.in. jako zastępca dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego w Wielkopolskim Banku Kredytowym, czy jako szef zespołu rynków kapitałowych dla Europy Centralnej i Wschodniej. W latach 2012-2014 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w latach 2014-2016 członkiem rady doradczej przy ministrze handlu i rozwoju gospodarczego Ukrainy. W międzyczasie pełnił także funkcję prezesa zarządu GPW w Warszawie.

Ostatnie lata spędził prowadząc własną działalność gospodarczą jako doradca w zakresie finansów spółek, rynków kapitałowych, transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Ponadto obecnie jest także członkiem rady nadzorczej spółki Elektromontaż Poznań.

Obecny skład zarządu Awbudu uzupełniają: Aneta Bińkiewicz – prezes zarządu oraz Robert Kasprzak – wiceprezes zarządu.

Grupowe zwolnienia

Pod koniec września br. Awbud rozpoczął optymalizację struktury organizacyjnej polegającej na dostosowaniu jej do planowanej działalności w najbliższych latach. W związku z tym zarząd firmy postanowił przeprowadzić grupowe zwolnienie pracowników z działu wykonawstwa własnego. Redukcja etatów ma pozwolić na dostosowanie się do obecnego potencjału rynku i zmniejszenie się kosztów stałych funkcjonowania firmy, co ma wpłynąć na poprawę jej rentowności.

W I połowie 2019 r. Awbud zanotował 15,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 3,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 127,75 mln zł, w porównaniu do 98,62 mln zł w I połowie 2018 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *