PGE uruchamia pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla

magazyn energii pge

Ten post dostępny jest także w języku: English

PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła w Rzepedzi na Podkarpaciu pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla. To początek długofalowego programu magazynowania energii Grupy PGE, zapowiedzianego w nowej strategii Grupy.

Instalacja o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh została zaprojektowana w celu wspierania niezawodności lokalnej sieci dystrybucyjnej. Kontenerowy, stacjonarny magazyn energii powstał w ramach projektu innowacyjnych usług sieciowych  poprawiających  jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej, realizowanego przez PGE Polską Grupę Energetyczną wspólnie z PGE Dystrybucja.

Modułowy magazyn energii w podkarpackiej Rzepedzi to pierwsza inwestycja w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystująca rozwiązania modułowe Tesla w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Zastosowane rozwiązanie zapewni elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększy  możliwości przyłączania źródeł odnawialnych. Zgodnie z nową Strategią Grupy PGE, do 2030 roku planujemy budowę co najmniej 800 MW nowych magazynów energii. Inwestycja w Rzepedzi to pierwszy krok w realizacji tego celu. Kolejne projekty są już w fazie planowania. Jeszcze w tym roku składamy wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do sieci magazynu energii elektrycznej  w Żarnowcu o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh. W styczniu projekt weźmie udział w certyfikacji ogólnej do rynku mocy. Dużym wyzwaniem dla projektów magazynowania energii jest rentowność oraz źródła finansowania. Dlatego duże nadzieje pokładamy w zmianach w obszarze regulacji, które mogą być zachętą inwestycyjną dla projektów magazynowania energii i jednocześnie pozwolą na lepsze wykorzystanie funduszy unijnych w transformacji energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Powodem do satysfakcji jest to, że rozpoczynamy realizację programu magazynowania energii w oparciu o technologię  o światowej renomie, która zastosowana w naszej inwestycji przyniesie wymierne oszczędności dla segmentu dystrybucji PGE i  stanowi tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na technologię magazynowania energii. Powstałe dotychczas polskie magazyny energii były projektowane i wykonywane głównie w celach badawczych (R&D). Budowa magazynu w Rzepedzi to pierwsza inwestycja, będąca odpowiedzią na konkretne potrzeby odbiorców PGE, związane z poprawą jakości energii oraz zapewnieniem zasilania rezerwowego na wypadek awarii lub prac planowych.

Wykonawcą projektu modułowego magazynu energii w Rzepedzi jest firma Griffin Group Energy.

Przystępując do przetargu na budowę magazynu energii pod konkretne zapotrzebowanie PGE wybieraliśmy technologię, która najefektywniej zrealizuje założone zadania – mówi Dariusz Wawrzynów, wiceprezes zarządu Griffin Group Energy. Szukaliśmy sprawdzonego i rzetelnego partnera z doskonałymi referencjami oraz posiadającego masowe, biznesowe wdrożenia magazynów energii. Szczegółowa analiza rynku wskazała nam markę o światowej renomie, czyli firmę Tesla. Technologia zastosowana w Powerpack Tesla o pojemności 4 MWh, najlepiej odpowiadała inwestycji i spełniała założone przez nas warunki oraz standardy – podkreśla.

Źródło: PGE

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *