Pierwsza taka umowa Mirbudu

droga wśród krzewów

Ten post dostępny jest także w języku: English

Blisko 247 mln złotych jest wart kontrakt na zaprojektowanie i budowę 17- kilometrowego odcinka obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 w Wielkopolsce. Umowę podpisano 30 czerwca 2021 roku w oddziale GDDKiA w Poznaniu.

Umowę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrealizuje konsorcjum firm Mirbud S.A. (lider) i Kobylarnia S.A. (partner). W ramach zadania zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana obwodnica Gostynia klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 17 km i przekroju jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz odcinkowo jeden kierunek będzie poszerzony o drugi pas.

Umowę ze strony konsorcjum podpisał Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Jerzy Mirgos.

– To pierwszy tego typu kontrakt ze strony Mirbudu w Wielkopolsce. Cieszymy się, że również tutaj możemy zaznaczyć swoją obecność. W realizacji zadania pomocne będą bliskie lokalizacje wytwórni mas bitumicznych naszej spółki zależnej Kobylarnia S.A. – mówi prezes Mirgos.

Termin realizacji zadania to 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji umowy nie wlicza się okresów zimowych w trakcie trwania robót budowlanych (16 grudnia – 15 marca). Oznacza to, że obwodnica Gostynia będzie gotowa w I kwartale 2025 roku.

Źródło: Mirbud

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *