Pierwszy przetarg w ramach CPK

Trasa kolejowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ogłosiła przetarg na inwentaryzacje przyrodnicze dla zaplanowanych sieci kolejowych prowadzących do nowego lotniska. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł.

Trwające postępowanie

Ogłoszone postępowanie wyłoni sześciu wykonawców, z którymi spółka CPK planuje podpisać jesienią umowę na pięć lat. Wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Wybrane firmy będą brały udział w zorganizowanych zamówieniach cząstkowych, w których o zamówieniu zadecyduje cena.

W pierwszej kolejności inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie gdzie powstanie lina dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź. W następnym etapie inwentaryzacja będzie wykonywana w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację chronionych, rzadkich lub zagrożonych elementów środowiska na terenach, które są przeznaczone pod przyszłe inwestycje. Wyniki inwentaryzacji stanowią jedną z części niezbędnych w ramach procedury środowiskowej, która poprzedza wydanie pozwolenia na budowę.

Szacowany przez spółkę CPK maksymalny obszar inwentaryzacji przyrodniczych do objęcia umową to 220 tys. ha. Pierwszy etap badań będzie polegał na przeprowadzeniu badań studialnych, a następnie badań terenowych, których wyniki zostaną przedstawione w ekspertyzie przyrodniczej.

Centralny Port Komunikacyjny

Planowany nowy węzeł przesiadkowy ma być jednym z największych lotnisk w Europie, obsługującym docelowo ok. 100 mln pasażerów rocznie. Początkowo, po pierwszym etapie budowy będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Zintegruje on transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Prace przygotowawcze projektu potrwają do końca 2019 r., a termin zakończenia budowy ma nastąpić w 2027 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *