PIP: Pierwsza kontrola w Polsce z użyciem drona

Dron

Ten post dostępny jest także w języku: English

Państwowa Inspekcja Pracy testowała pod koniec września nowy sposób na przeprowadzanie kontroli na budowach. Warunki pracy na budowie kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach sprawdzano z powietrza, z wykorzystaniem drona. W przyszłości taki sposób kontroli ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników, jednak zanim drony staną się często wykorzystywanym narzędziem, potrzebne będą zmiany w przepisach.

Już wkrótce Państwowa Inspekcja Pracy ma dysponować różnymi typami dronów: dużymi, małymi oraz tymi do zadań specjalnych. Nowe narzędzia mają pomóc w ocenie faktycznych warunków pracy na budowach, a to z kolei ułatwi wykrywanie nieprawidłowości. Jak wyjaśnia Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, często, gdy pojawia się kontrola, pracownicy znikają z terenu budowy, a to przyczynia się do utrudnionej oceny poziomu bezpieczeństwa. Drony mają pokazywać warunki pracy w chwili, gdy proces budowlany się toczy. Ponadto urządzenia pozwolą inspektorom dotrzeć do miejsc trudnodostępnych, które do tej pory wymagały instalacji skomplikowanych rusztowań. Z podobnych rozwiązań korzystają już przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, podkreślając, że użycie dronów pomaga dotrzeć w miejsca, które wcześniej były nieosiągalne dla inspektorów.

PIP będzie kontrolować budowy z powietrza

Pierwsza kontrola PIP z użyciem drona została przeprowadzona w Kielcach, w województwie świętokrzyskim, gdzie powstaje kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. Chociaż to innowacyjne rozwiązanie jest dopiero testowane, w przyszłości pozwoli ono usprawnić pracę inspektorów, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników budowlanych.

Aby PIP mogła wykorzystywać drony podczas przeprowadzanych kontroli, potrzebne są zmiany w przepisach. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy.

Użycie dronów do regularnych inspekcji może oznaczać zmiany w podejściu do przestrzegania przepisów przez firmy budowlane. Jak wykazano podczas akcji „Kontrole na małych budowach 2021”, aż w 61% przypadków pojawiło się zagrożenie dla zdrowia i życia osób pracujących na wysokości, a podczas 57% kontroli okazało się, że firmy eksploatują niekompletne i zmontowane niezgodnie z instrukcją rusztowania robocze. Warto przypomnieć, że co trzeci śmiertelny wypadek podczas pracy zdarza się właśnie podczas robót budowlanych, a główną przyczyną jest nieprzestrzeganie przepisów BHP. Chociaż najwięcej zagrożeń pojawia się na małych budowach, użycie dronów pozwoli przede wszystkim kontrolować większe inwestycje.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *