PKO BP chce pomóc frankowiczom

PKO BP

Ten post dostępny jest także w języku: English

PKO Bank Polski rozpoczyna program ugód dla kredytobiorców frankowych, który pozwoli na konwersje waluty kredytu na PLN. Z rozwiązania mogą skorzystać klienci, którzy wciąż spłacają kredyt mieszkaniowy zaciągnięty we frankach szwajcarskich, a przekształcenie na kredyt złotowy umożliwi rozliczenie go tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w polskiej walucie.

Program PKO BP jest adresowany do klientów indywidualnych, którzy wzięli kredyt na własne cele mieszkaniowe, jednak oferta nie obejmuje klientów, którzy już spłacili kredyt lub skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jak wynika z komunikatu PKO BP kredyt walutowy, po przekształceniu na złotowy, będzie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w PLN. Nie zmienią się również pozostałe parametry kredytu, takie jak okres kredytowania, forma spłaty oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe. Oprocentowanie, które zostanie przyjęte do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN, będzie oparte na zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy. Dokładne wyliczenia zostaną przekazane klientom przed posiedzeniem mediacyjnym w Sądzie Polubownym, a oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży.

Zdaniem Jana Emeryka Rościszewskiego, prezesa PKO BP, oferowane rozwiązanie pozwala w pełni wyeliminować ryzyko walutowe. Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z programu ugód, nie poniosą dodatkowych kosztów, a cała procedura odbędzie się szybciej niż w przypadku procesu w sądzie powszechnym. Rozwiązanie zostało przygotowane w taki sposób, by zawarcie ugody mogło odbyć się w krótkim czasie. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wszystkie parametry finansowe propozycji zostaną przedstawione klientowi w trakcie postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy KNF. Dotyczy to także wysokości salda po konwersji oraz kwoty możliwej nadpłaty, która zostanie zwrócona przez bank.

Klienci mogą złożyć wniosek przez Internet, korzystając z serwisu transakcyjnego banku, a proces nie będzie generował żadnych kosztów. Spotkania mediacyjne będą odbywać się online, a klienci będą musieli zjawić się osobiście w oddziale banku jedynie w momencie podpisania ugody. Bank poniesie wszystkie koszty sądowe mediacji. Rozpoczynający się program został poprzedzony zaakceptowaniem dnia 23 kwietnia 2021 r. uchwały dotyczącej ugód z kredytobiorcami walutowymi oraz przyjęciem warunków ugód przez radę nadzorczą banku.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *