Poczta Polska otrzyma 190 mln zł na inwestycje

Poczta Polska

Ten post dostępny jest także w języku: English

Poczta Polska SA dostanie ze Skarbu Państwa prawie 200 mln zł, aby rozwijać infrastrukturę logistyczną oraz ofertę paczkową na konkurencyjnym rynku kurierskim. Będzie to pierwsze dokapitalizowanie Poczty Polskiej od czasu jej przekształcenia w spółkę akcyjną w 2009 r., które pozwoli na realizację projektu ASL.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowało się na dokapitalizowanie Poczty Polskiej, a dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na modernizację spółki. Strategia rozwoju Poczty Polskiej zakłada, że w perspektywie trzech lat, od 2021 do 2023 r., spółka przeznaczy na inwestycje 1,2 mld zł. Środki uzyskane obecnie w wysokości 190 mln zł będą przeznaczone na wdrożenie projektu Architektury Sieci Logistycznej (ASL), który ma umożliwić spółce przejście z infrastruktury logistycznej listowej na paczkową. Zdaniem Andrzeja Śliwki, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dzięki dokapitalizowaniu Poczta Polska będzie mogła zmodernizować i zbudować centra logistyczne, które są kluczowym elementem w rozwoju e-commerce.

Projekt ASL zakłada wzrost efektywności sieci logistycznej, poprzez poprawę poszczególnych etapów w łańcuchu logistycznym, takich jak terminowość, przepustowość sieci czy optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek. W latach od 2021 do 2025 spółka przeznaczy na ten projekt ok. 0,8 mld zł.

Plany modernizacji na lata 2021-2023

W planach Poczty Polskiej jest zwiększenie udziału na rynku usług KEP, a to wiąże się z rozbudową infrastruktury. Dlatego też spółka zamierza przeprowadzić inwestycje w kluczowych dla usług kurierskich obszarach, m.in. stawiając na automaty paczkowe, cyfryzację, logistykę i automatyzację procesów. Jak przyznaje Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej, spółka przez lata nie prowadziła wystarczających inwestycji, aby dostosować się do zmian na rynku pocztowym, zarówno w kraju, jak i na świecie. Plan na 2021-2023 zakłada, że budżet przeznaczony na modernizację wyniesie 5,8% w relacji do przychodów. Oznacza to, że spółka będzie teraz przeznaczać czterokrotnie więcej na rozwój niż w 2019 r. Wydatki Poczty Polskiej będą finansowane ze środków własnych, jednak spółka podkreśla, że istotne dla przyszłych inwestycji będzie również pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Jak dodaje Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, bez dokapitalizowania spółka musiałby odłożyć planowane inwestycje w czasie, co byłoby niekorzystne z punktu widzenia bardzo konkurencyjnego rynku usług kurierskich. Wyjaśnia on również, że środki potrzebne na proces modernizacji będzie pochodzić z dokapitalizowania, z pieniędzy wypracowanych w kolejnych latach oraz z finansowania dłużnego.

Założenia ASL

Program ASL pomoże Poczcie Polskiej przystosować się do wymagań rynkowych oraz pozwoli na przeprowadzenie płynnej transformacji w kierunku rozwoju usług KEP i e-commerce. Ważnymi etapami modernizacji będzie umaszynowienie 3 sortowni oraz stworzenie nowoczesnych placówek w Szczecinie, Olsztynie oraz Białymstoku. W planach jest też najem i wyposażenie w sortery paczkowe obiektów do opracowywania paczek w takich miastach jak Warszawa, Łódź, Kraków czy Rzeszów.

Jak podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, aby spółka mogła zdobyć pozycję lidera na rynku kurierskim, potrzebna jest nie tylko transformacja infrastruktury logistycznej, ale także zmiana oferty usług. Na razie Poczta Polska stawia na modernizację, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest zakup trzech sorterów paczkowych, które w ciągu dwóch lat pojawią się we Wrocławiu w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą i w Lublinie. Później spółka chce uruchomić druga sortownię w Warszawie, która będzie w pełni zautomatyzowana.

Otrzymanie przez Pocztę Polską środków finansowych wiązało się ze spełnieniem wymagań, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 449). Spółka musiała także przedstawić biznesplan z pozytywnym wynikiem Testu Prywatnego Inwestora. Prace związane z wnioskiem o objęcie akcji rozpoczęły się już w 2020 r., a złożono go w KPRM w kwietniu 2021 r. Po zawarciu umowy inwestycyjnej, podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podpisaniu umowy objęcia akcji pomiędzy Pocztą Polską a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, minister finansów będzie mógł przekazać środki na rachunek spółki.

Zobacz również

One Comment

  1. Jak ludzie 70% załogi będzie zarabiać najniższą krajową to możecie nawet co miesiąc dawać 200mln nic to nie zmieni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *