Podsumowanie roku 2019 oraz prognoza na rok 2020 w ocenie Grupy PSB

krawężniki

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa PSB podsumowała miniony rok oraz opublikowała swoje prognozy na 2020 r. W jej ocenie ceny materiałów budowlanych będą nadal rosnąć, a popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nawet nieznacznie większy.

Wyniki Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych w 2019 r.

Na koniec 2019 r. Grupę PSB tworzyło 395 firm handlowych, dysponujących łącznie 296 składami materiałów budowlanych, 307 sklepami PSB Mrówka oraz 64 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 22 markety, zaś 3 hurtownie zostały przekształcone w nowoczesne centra budownictwa PSB Profi.

Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2019 r. pułap ok. 7,2 mld zł i były o 8% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są wyższe o ponad 1 miliard,  pochodzą z tytułu innej działalności, jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów – sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, transport, hotelarstwo.

Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 6,2% w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

Z kolei, całkowite przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,97 mld zł i były o 10% wyższe niż przed rokiem.

Podsumowanie 2019 roku

 • W minionym sezonie, przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o nieco ponad 6% i dynamika ta była znacząco niższa niż w roku 2018.
 • W roku 2019 nastąpił dalszy wzrost popytu na, od dawna ożywionym, rynku mieszkaniowym.
 • Głównymi barierami rozwoju branży budowlanej były rosnące koszty zatrudnienia, niedobory wykfalifikowanych pracowników i wzrost obciążeń na rzecz budżetu.
 • Dynamika wzrostu cen produktów ciężkiej budowlanki wyniosła – średnio 4,7% (rok wcześniej te ceny wzrosły o ponad 7%). Z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 2,3%.
 • Ceny usług budowlano-montażowych nie rosły już tak bardzo jak w sezonie 2018.

Jaki będzie sezon 2020 dla handlu materiałami budowlanymi?

 • Ogólna liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 roku, osiągnęła wieloletni, co najmniej dwudziestoletni, rekord. Przekroczyła pułap 237 tysięcy, tj. o 6,9% więcej niż w także rekordowym 2018 roku, kiedy dynamika wzrostu sięgnęła 7,7%. Wydane pozwolenia również osiągnęły swoje maksimum od początku obecnego wieku – 268,5 tysięcy pozytywnych decyzji administracyjnych oznaczało wzrost o 4,4% wobec roku poprzedniego.
 • W 2019 roku wartość kredytów mieszkaniowych była o kilkanaście procent wyższa niż w sezonie 2018.
 • Jednak prognozy makroekonomiczne dla Polski są gorsze niż przez rokiem – eksperci szacują wzrost PKB na poziomie 2,8 – 3,5%,  inflacja znacząco wzrośnie – dzisiaj trudno o ocenę jak daleko przekroczy 3%,  inwestycje spadną znacząco – nawet do 0,2%. Kraj wszedł wyraźnie w okres spowolnienia gospodarczego.
 • Z drugiej strony niskie bezrobocie, znacząca podwyżka płacy minimalnej oraz wzrost płac realnych będą niewątpliwie stymulować wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji.
 • Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone – jednak realizacja rządowych programów pomocy w tym zakresie, w minionych latach, nie przyniosła zapowiadanych efektów i nie widać realnych szans na wyraźną poprawę w roku 2020.
 • Ceny materiałów budowlanych będą dalej wzrastać, zwłaszcza tych, których produkcja jest energochłonna.
 • Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, nie są już takie optymistyczne  jak przed rokiem.
 • Na tle powyższych przesłanek można szacować, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nieznacznie większy. Zaznaczyć należy, że budownictwo mieszkaniowe znajduje się na nienotowanym od lat szczycie koniunktury.
 • Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planujemy otwarcie ok. 30 Mrówek oraz przekształcenie kilku dotychczasowych składów w nowoczesne centra budownictwa pod nazwą PSB Profi.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *