Polenergia z optymizmem patrzy w przyszłość

Ten post dostępny jest także w języku: English

Po trzech kwartałach 2020 r. Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna osiągnęła blisko 1,33 mld zł przychodów ze sprzedaży. Mimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa utrzymała wyniki na poziomie zbliżonym do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dziewięć miesięcy 2020 roku stało pod znakiem stabilizacji wyników Polenergii. Jakość aktywów Grupy oraz podjęte decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży dla aktywów wytwórczych spowodowały, że pandemia COVID-19 nie miała jak dotąd istotnego wpływu na wyniki finansowe. Segment dystrybucji najbardziej narażony na bezpośredni wpływ skutków epidemii wykazuje stabilne wyniki. Rosnąca marża na dystrybucji energii elektrycznej kompensuje efekt spadku wolumenu o 10 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponadto spadek wyniku w segmencie gazu i czystych paliw związany z wygasaniem systemu wsparcia został częściowo skompensowany wyższym wynikiem segmentu farm wiatrowych oraz segmentu obrotu i sprzedaży.

– To, czego potrzebują teraz wszyscy w czasie trwającej pandemii, to stabilizacja i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Nam taką stabilizację wyników w tym trudnym roku udało się osiągnąć, co należy uznać za sukces. Nie poprzestajemy jednak na tym i konsekwentnie realizujemy strategię Polenergii, która już przynosi efekty i podnosi wartość całej Grupy. Po raz pierwszy od wielu lat budujemy jednocześnie aż trzy farmy wiatrowe: w Szymankowie, Dębsku oraz Kostomłotach, o łącznej mocy 186 MW. Ich realizacja jest w pełni finansowo zabezpieczona. Inwestycje przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem bez istotnych opóźnień mimo tak dużego ryzyka związanego z pandemią. Optymistycznie patrzymy na tegoroczne aukcje OZE do których przygotowujemy portfel projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z przyjęciem ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szybkiego przygotowania założeń strategii rozwoju gospodarki wodorowej – powiedział dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Analizując tegoroczne wyniki Polenergii widać, że istotnym czynnikiem, który ma wpływ na stabilizację, jest segment lądowych farm wiatrowych oraz ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Produkcja brutto tego segmentu osiągnęła rekordowy poziom 561GWh, przy produktywności wynoszącej 34%. Prym wiodą w Grupie farmy wiatrowe w Mycielinie i Gawłowicach, które odpowiadają za około 45% produkcji całego segmentu, przy produktywności wynoszącej odpowiednio 44% i 39%.

Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW. Termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Pełnomocnik rządu ds. OZE poinformował, że wejście w życie ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej planowane jest jeszcze w tym roku.

Źródło: Polenergia

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *