Polimex-Mostostal ze spadkiem przychodów w I połowie roku

Budownictwo przemysłowe

Ten post dostępny jest także w języku: English

W I poł. 2019 r. Polimex-Mostostal zanotował 12 mln skonsolidowanej straty netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 750 mln zł. Portfel zamówień Grupy wynosi ponad 2,3 mld zł.

Mniejsza strata

Polimex-Mostostal w okresie styczeń-czerwiec br. zanotował 12,1 mln zł skonsolidowanej straty netto, wobec 20,8 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży Grupy w I półroczu wyniosły 750,3 mln zł, w porównaniu do 810,4 mln zł osiągniętych w I poł. 2018 r. Oznacza to spadek o 7% r/r.

Spadek poziomu przychodów spowodowany był obniżeniem sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie produkcji oraz budownictwa przemysłowego. Spadły one odpowiednio o 43,8 mln zł oraz 10,8 mln zł, poinformowała spółka w raporcie. Segment energetyki zanotował spadek o kwotę 4 mln zł, a pozostałe segmenty działalności kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym.

Największy udział w przychodach grupy miał segment produkcji (41 %), za który w głównej mierze odpowiada Mostostal Siedlce. Energetyka zajmowała 40%, sektor nafty, gazu i chemii 16%, a budownictwo przemysłowe 2%.

Solidny portfel zamówień

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, który jest pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 2,35 mld zł. Kwota ta obejmuje wygrany, ale niepodpisany kontrakt dla Zakładów Azotowych Puławy w wysokości 1,16 mld zł. Z tego kontraktu na 2019 r. przypada 750 mln zł, na 2020 r. – 796 mln zł, na 2021 r. – 415 mln zł, a na dalsze lata 387 mln zł.

Spółka planuje wzrost portfela zamówień projektów zagranicznych. Aktualnie Polimex-Mostostal realizuje projekty m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, na Węgrzech i Finlandii. Grupa zamierza powołać spółki Polimex Mostostal GmbH oraz Polimex Mostostal B.V. w Niemczech i Holandii, aby wzmocnić efektywność realizacji oraz nadzorować realizację kontraktów na tych rynkach.

Strategia grupy na rynku polskim zakłada rejestrację Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w systemach przetargowych armii amerykańskiej i NATO. Spółka oczekuje zwiększonej liczby przetargów w związku z planowanym zwiększeniem ilości wojsk amerykańskich w Polsce. Spodziewa się również uzyskania certyfikatów dopuszczenia do przetargów polskiej administracji wojskowej.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *