Polska utrzymuje silną pozycję na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej

rynek biurowy

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polska utrzymuje silną pozycję na rynku biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej Zgodnie z najnowszą analizą, w nadchodzącym roku liczba miejsc pracy w sektorze wzrośnie o 6%, do blisko 377 tys. Systematyczny wzrost zatrudnienia w dynamicznie rozwijającym się sektorze stymuluje rozwój rynku powierzchni biurowych i umacnia pozycję Polski jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów, poinformował ABSL.

Polska jest dziś największym rynkiem biurowym w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym 11,9 mln m2 powierzchni biurowej. W 2020 r. oddano do użytku ponad 707 tys. m2 nowych budynków, co stanowi poziom porównywalny z 2019 r., nadal pomimo spowolnienia gospodarczego. Aktywność deweloperska również utrzymywała się na wysokim poziomie i na koniec I kwartału 2021 r. w budowie znajdowało się prawie 1,1 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Na Warszawę przypada około 35% nowych projektów, według Colliers, cytowanego przez ABSL.

Rozwijający się sektor usług dla biznesu oraz rynek nieruchomości komercyjnych kształtują również trendy wynikające z pandemii COVID-19, do których należy przede wszystkim przejście na hybrydowy tryb pracy i tworzenie elastycznych środowisk. Ponieważ brak przewidywalności co do rozwoju sytuacji na świecie jest wciąż kluczowym aspektem, wiele firm odkłada w czasie procesy decyzyjne dotyczące nowych umów najmu.

Eksperci Colliers przewidują wzrost liczby podnajmów i renegocjacji wcześniej zawartych umów – najemcy wolą renegocjować umowy i uzyskać korzystniejsze warunki niż zmieniać lokalizację biura. Firma odnotowała wzrost renegocjacji umów najmu na rynku nieruchomości biurowych oraz tendencję wzrostową w liczbie podnajmów, a także dążenie części firm do redukcji powierzchni pomimo wzrostu zatrudnienia, przechodząc na hybrydowy model pracy. Między innymi dla rynku biurowego przełoży się to na spowolnienie procesu komercjalizacji. Szacuje się, że stan ten utrzyma się przez około 2-3 lata. Jednak popyt na kolejne biurowce, jak i zapełnianie istniejących wolnych powierzchni, będzie zabezpieczany przez pojawiające się na rynku nowe firmy oraz wzrost liczby pracowników w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Model hybrydowy

Jednym z głównych trendów wpływających na nieruchomości biurowe jest zmiana modelu pracy na model hybrydowy lub całkowicie zdalny. Po roku Covid, prawie 67% pracowników zadeklarowało, że chciałoby pracować z domu więcej niż 2 dni w tygodniu, czyli dwa razy więcej osób niż na początku lockdownu (37%) – wynika z badania Colliers. Będzie to wymagało nowych wzorców zachowań i redefinicji roli przestrzeni biurowej w przyszłości. Głównym wyzwaniem dla pracodawców będzie stworzenie środowiska pracy jako elastycznego ekosystemu – środowisko to będzie obejmowało tradycyjne biuro, dom, a także przestrzenie alternatywne – publiczne, takie jak kawiarnie, przestrzenie co-workingowe i inne miejsca pracy na żądanie.

Jak podaje Colliers, przed pandemią około 80% typowej powierzchni biurowej było przeznaczone na pracę indywidualną, natomiast w przyszłości ta proporcja ulegnie zmianie – nawet 50% lub więcej powierzchni będzie dedykowane rozwiązaniom wspierającym współpracę i interakcję. W praktyce oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na długoterminowy wynajem powierzchni i upowszechnienie się modelu „hub & spoke”, w którym firma posiada główne biuro i elastycznie korzysta z powierzchni pomocniczych, bardziej sprzyjających efektywnej pracy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *