Pomimo wzrostu rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej ocena koniunktury przez firmy remontowo-budowlane na najniższym poziomie od 2012 r.

produkcja

Ten post dostępny jest także w języku: English

Gwałtowny spadek poziomu Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla branży chemii budowlanej oraz bardzo dobre statystyki dla budownictwa kubaturowego utrudniają jednoznaczną ocenę ubiegłego roku.

Jak wynika z badania wśród kilkuset firm remontowo-budowlanych, a także z analizy danych przeprowadzonej na potrzeby raportu „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026” miniony, 2020 rok przyniósł przyspieszenie dynamiki wzrostu rynku, co jest wprost powiązane z korzystną sytuacją na rynku budownictwa mieszkaniowego.

Wartość i dynamika rynku HoReCa 2021 PL

Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia powierzchni budynków mieszkalnych (zarówno jedno i wielorodzinnych) oddawanych do użytkowania. Spodziewamy się, że w 2021 roku powierzchnia ta urośnie już tylko minimalnie. W połączeniu z pozostałymi czynnikami pomoże to jednak utrzymać niewielkie wzrosty w 2021 roku w większości segmentów chemii budowlanej.

Tymczasem pomimo dobrej sytuacji na rynku budowlanym odnotowaliśmy znaczne obniżenie Indeksu Koniunktury Budowlanej PMR dla branży chemii budowlanej, co wynika z niepewnej sytuacji w związku z koronawirusem i ogólnie bardziej powściągliwych odpowiedzi respondentów – duży odsetek neutralnych opinii, niskie wartości podawane dla zatrudnienia, prognozowanej sytuacji finansowej oraz wartości zamówień. Tak niskie odczyty nie miały miejsca od niemal dekady.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR specjalnie na potrzeby raportu wśród firm o profilu remontowo-budowlanym, Weber oraz Mapei to najlepiej oceniane marki produktów chemii budowlanej. O ile firma Mapei zwykle znajdowała się w ścisłej czołówce naszego rankingu, o tyle marka Weber należąca do Grupy Saint-Gobain odnotowała spory awans względem poprzedniej edycji. Na trzecim miejscu rankingu uplasowała się firma Knauf, która opuściła dotychczasową pozycję lidera. Ranking po raz trzeci z rzędu zamyka marka Tytan, za którą stoi firma Selena. Pomimo ostatniego miejsca zebrała ona lepsze oceny niż dwa lata temu.

Wartość i dynamika rynku HoReCa 2021 PL

Więcej informacji w najnowszym raporcie PMR: „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2021”

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *