Ponad 7GW mocy w farmach wiatrowych w Polsce

Rekordowy rok energii odnawialnej

Ten post dostępny jest także w języku: English

PSE poinformowały, że na dzień 1 sierpnia 2021 r. moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce przekroczyła 7 GW i wyniosła 7 065 MW. Jest to silny wzrost, biorąc pod uwagę, że na koniec 2020 roku moc farm wiatrowych w kraju była na poziomie 6,35 GW. Sektor lądowej energetyki wiatrowej oczekuje obecnie na uchwalenie nowelizacji ustawy odległościowej, która w znacznym stopniu ograniczyła dotychczasową budowę lądowych farm wiatrowych w Polsce.

Obecnie farmy wiatrowe są największym źródłem energii odnawialnej pod względem mocy zainstalowanej w kraju. Istota rozwoju energetyki wiatrowej jest podkreślana w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w programach rządowych, takich jak Polski Ład. Do 2030 roku udział farm wiatrowych i fotowoltaiki w końcowym zużyciu energii brutto w sektorze energetycznym wyniesie co najmniej 23%, ale nie mniej niż 32%.

Według Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) optymizmem napawa również zapowiadana przez rząd liberalizacja przepisów odległościowych, która zaowocuje kolejnym boomem inwestycyjnym o dodatkowe 3-4 GW do 2025 r., a szacunki dla perspektywy 2030-2035 to łącznie 22-24 GW. Z kolei McKinsey wskazuje na 35 GW farm wiatrowych na lądzie do 2050 roku.

W praktyce, zgodnie z nowymi przepisami, nowa elektrownia wiatrowa może być zlokalizowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), sporządzonego dla obszaru przewidywanego oddziaływania elektrowni wiatrowej. Podstawowa minimalna odległość nowej elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych musi wynosić 10-krotność całej wysokości elektrowni wiatrowej.

Wielkość i rodzaj wsparcia dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w krajowej strategii energetycznej i planach naprawczych po epidemii wirusa Covid-19 określi realny scenariusz na przyszłość.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *