Pozbud T&R wydziela produkcję do osobnej spółki

Prace produkcyjne

Ten post dostępny jest także w języku: English

Spółka Pozbud T&R wydzieli produkcję okienno-drzwiową realizowaną przez zakład produkcyjny w Słonawach do powołanej w tym celu spółki, która będzie w 100% zależna od Pozbud T&R.

Realizacja strategii reorganizacji

Wydzielenie produkcji okienno-drzwiowej zakładu w Słonawach do osobnej spółki jest częścią strategii reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R. Proces zostanie przeprowadzony w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która obejmuje działalność produkcyjną wokół zakładu produkcyjnego w Słonawach do nowo zawiązanej celowej spółki kapitałowej. Sfinalizowanie planu ma nastąpić do 31 grudnia 2019 r.

Inwestycja w Poznaniu

Drugą decyzją zarządu spółki, wynikającą z założeń przyjętej strategii reorganizacji, jest zawiązanie spółki kapitałowej w 100% zależnej od Pozbud T&R dla realizacji II etapu inwestycji deweloperskiej Strzeszyn Zacisze. Do spółki zostanie wniesiona nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja położona w Poznaniu wraz z przynależnymi do tej inwestycji aktywami i zobowiązaniami.

Wzrost zysku w I kw. 2019 r.

W I kw. br. Pozbud T&R zanotował 38,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wobec 36 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto w okresie styczeń-marzec wyniósł prawie 5 mln zł, wobec 1,6 mln zł rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi. Realizuje również kompleksowe usługi budowlane.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *