Przekop Mierzei Wiślanej będzie droższy

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wartość inwestycji związanej z przekopem Mierzei Wiślanej ma wzrosnąć do niemal 2 mld zł – tak wynika z projektu nowelizacji Uchwały Rady Ministrów. Dotychczasowa uchwała z 2016 r. przewiduje koszt tej inwestycji na poziomie 880 mln zł.

W uzasadnieniu napisano, że proponowane powiększenie budżetu wynika m.in. ze wzrostu cen materiałów i robót budowlanych (zgodnie z szacunkami GUS zwiększył się o około 26% w stosunku do 2015 r.) oraz zwiększenia zakresu prac.

Nowymi elementami inwestycji, których realizacja niebyła planowana w 2016 r., jest min. likwidacja mostu pontonowego stanowiącego przeszkodę nawigacyjną na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo i budowa w tym miejscu nowego mostu, budowa mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast planowanego wcześniej mostu zwodzonego podnoszonego oraz budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich. W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu konieczne było zaprojektowanie przy obudowie rzeki Elbląg dłuższych niż pierwotnie zakładano ścianek szczelnych i mikropali kotwiących z uwagi na bardzo słabą nośność gruntów. Dodatkowo przewiduje się przebudowę dłuższego niż przewidywano pierwotnie odcinka rzeki (o około 2,5 km). Analizy środowiskowe wykazały również konieczność koagulacji górnej warstwy osadów w rzece Elbląg przed jej pogłębieniem z uwagi na bardzo duże stężenia azotanów i fosforanów w tej warstwie osadów rzeki.

W przyszłym roku na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli przekop Mierzei Wiślanej, zarezerwowano w projekcie budżetu państwa 700 mln zł.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *