Program budowy 100 obwodnic przyjęty przez rząd

obwodnica dwupasmowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Została przyjęta uchwała w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, jak podało Ministerstwo Infrastruktury. Nowe trasy o łącznej długości 820 km mają zwiększyć bezpieczeństwo na obciążonych ruchem drogach. Na ten cel rząd przeznaczy 28 mld zł. 

Trwają przygotowania do zadań związanych z budową – część ma już opracowaną niezbędną dokumentację, niektóre są w procesie przygotowawczym. Dodatkowo, kilkanaście obwodnic jest już w postępowaniu przetargowym, a dla trzech podpisano umowy z wykonawcami. Są to obwodnice Wąchocka w ciągu DK42, Smolajn w ciągu DK51 oraz Lipska w ciągu DK79.

Postępowania przetargowe toczą się dla obwodnic: Pułtuska w ciągu DK 61, Żodynia w ciągu DK32, Suchowoli w ciągu DK8, Brzezia w ciągu DK25, Gostynia w ciągu DK12, Strzelec Krajeńskich w ciągu DK 22, Sztabina w ciągu DK8, Grzymiszewa w ciągu DK72, Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20.

Realizację Programu finansuje Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Środki, które znajdują się w KFD wpływają z opłaty paliwowej, z kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), z obligacji, jak również z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz środków z UE pochodzących z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2010 i 2021-2027. 

Obecnie realizowany Program na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km o wartości 11,3 mld zł. Do końca 2020 r. w ramach PBDK zostało oddanych do ruchu 18 obwodnic. W ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych oddano ich w sumie 64. 

Niezależnie od nowego Programu jest realizowana budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych – m.in. obwodnice Łodzi, Bydgoszczy, Częstochowy, Rzeszowa.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *