Program inwestycji dla CPK przyjęty przez rząd

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność – centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Inwestycje CPK

Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym:

  • trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami,
  • skrócony zostanie czas przejazdu ze stolicy do Rzeszowa i Zamościa,
  • pociągi wrócą m.in. do Łomży dzięki przedłużeniu linii kolejowej z Ostrołęki.

Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

  • Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.
  • Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.
  • W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.
  • Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych

Źródło: CPK

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *