Projekt ustawy wspierającej Program Kolej+ przyjęty

Nieużywana linia kolejowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra infrastruktury. W projekcie zostały przedstawione rozwiązania, które wesprą realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej tzw. Program Kolej Plus.

Wykorzystanie nieeksploatowanych terenów kolejowych

Zakłada się, że tereny kolejowe, które są obecnie nieeksploatowane zostaną przywrócone do ponownego wykorzystywania na cele transportowe, pisze resort infrastruktury. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie również likwidacja linii kolejowych, pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury. Efektem tych działań ma być przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach nieczynnych lub w miejscach zlikwidowanej infrastruktury kolejowej.

Zmiany dotyczące inwestycji

Ministerstwo podało, że wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowywania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych. Uproszczony zostanie także system udzielania gwarancji finansowych, które umożliwiają rozpoczęcie procedur finansowych. Pozwoli to na zaciągnięcie przez PKP PLK zobowiązań finansowych na zadania, które są zaplanowane w Krajowym Programie Kolejowym.

Wsparcie dla samorządów województw w organizacji transportu

Według nowych przepisów samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Pozwoli to uniknąć wykluczenia komunikacyjnego na terenach pozbawionych dobrych połączeń kolejowych. Środki Funduszu Kolejowego będą mogły być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów kolejowych. Możliwe będzie także przeznaczenie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym na realizację zadań w latach następnych.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego. Te zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *