Kraków: wkrótce start rozbudowy wylotówki na Warszawę

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pod koniec listopada rozpocznie się rozbudowa al. 29 Listopada. Inwestycja potrwa około 2 lata. Wartość kontraktu z wykonawcą – konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner) wynosi blisko 95 mln zł. Około 72 mln zł to wartość dofinansowania z Unii Europejskiej.

– Zostały już spełnione warunki określone w standardach FIDIC, w oparciu o które realizowane jest to zadanie i możemy w najbliższym czasie przekazać plac budowy wykonawcy. Termin rozpoczęcia prac został wyznaczony na 26 listopada – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Wśród warunków, które musiały zostać spełnione przez wykonawcę było m.in. opracowanie szczegółowego programu robót, a także planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oba dokumenty są już przez ZIM zaakceptowane. Urealniono też termin wykonania zadania – prace powinny zakończyć się jesienią 2022 roku.

Początek realizacji inwestycji nie spowoduje znaczących utrudnień dla kierowców. Wykonawca będzie się skupiał na wycince roślin kolidujących z inwestycją, a także usuwaniu innych elementów infrastruktury. Pojazdy budowy będą widoczne m.in. na odcinku od ul. Banacha do granic miasta, gdzie prowadzone będą prace związane z budową dojazdów technologicznych do terenu budowy. Miejsce, gdzie może dojść do chwilowych utrudnień, głównie dla pieszych, to rejon skrzyżowania ul. Lublańskiej z al. 29 Listopada, gdzie rozpocznie się przebudowa sieci sanitarnej. Prace będą prowadzone głównie na poboczu i na chodnikach – nie spowodują więc zamknięcia jezdni.

Sporym wyzwaniem pierwszego etapu prac będzie przebudowa jednego z wiaduktów kolejowych, które przecinają al. 29 Listopada. – Wkrótce podpiszemy umowę z PKP PLK SA dotyczącą prac przy magistrali kolejowej nr 8, które pozwolą na realizację najpierw robót wyburzeniowych, a następnie budowy nowego wiaduktu – zaznacza dyrektor ZIM. Ten zakres powinien rozpocząć się w 4 grudnia.

Warto podkreślić, że wykonawca tego zadania musi mieć na uwadze, że w tym rejonie Krakowa toczą się już inne duże zadania infrastrukturalne – chociażby budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej, czy budowa północnej obwodnicy miasta. Tak więc wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać wspomniane inwestycje.

Warto wiedzieć, że zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Jednym z elementów zadania jest rozbudowa dwóch przecinających się z wylotówką na Warszawę wiaduktów kolejowych – linie kolejowe nr 8 i nr 95.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Kwota kontraktowa brutto wynosi 95 mln zł. Aktualnie, kontraktowy terminem wykonania zadania to 31.12.2021 r. Niemniej jednak biorąc pod uwagę opóźnienie w wydaniu decyzji ZRID, termin ten będzie aktualizowany.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

Źródło: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *