/ Przejęcia i inwestycje - Page 12

Przejęcia i inwestycje

Śnieżka przejmuje Poli-Farbe

Śnieżka przejmuje Poli-Farbe

Producent farb i lakierów Śnieżka zawarła ze spółką Lampo umowę nabycia udziałów w węgierskiej firmie Poli-Farbe Vegyipari. W pierwszym etapie…