Rafako: spadek przychodów w 2018 r.

Budowla przemysłowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Przychody Rafako w 2018 r. sięgnęły 1,27 mld zł, a więc były niższe o 29% r/r. O ponad 700% r/r wzrósł z kolei zysk netto.

Przychody niższe o 29%

Rafako w 2018 r. zanotowało 1,27 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 1,78 mld zł rok wcześniej. Oznacza to zatem ich spadek o 29% r/r. Spółka poinformowała, że jest to wynik głównie stopnia zaawansowania prac na budowie bloku energetycznego Jaworzno (co jest zgodne z przyjętym harmonogramem tej umowy) oraz z niższego poziomu sprzedaży spółki Rafako, wobec planu, co z kolei związane jest to z przesunięciem prac na zagranicznych umowach, Lombok oraz Wilno.

Projekt Jaworzno największym kontraktem

Ponad 46% udziału w przychodach grupy kapitałowej Rafako w 2018 r. stanowiły przychody spółki celowej powołanej do realizacji największego kontraktu w portfelu zamówień firmy, czyli dotyczącego projektu Jaworzno (910 MW). Około połowę sprzedaży wygenerował podmiot dominujący, czyli spółka Rafako, natomiast za pozostałe kilka procent odpowiadają pozostałe spółki z grupy – głównie Rafako Engineering.

Wzrost zysku o ponad 700%

Rafako w 2018 r. zanotowało 33,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu do 4,16 mln zł zysku w 2017 r. Oznacza to więc wzrost o ponad 707% r/r. Zysk operacyjny sięgnął 40,53 mln zł, wobec 48,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Solidny portfel zamówień

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w portfelu grupy znajdowały się zamówienia o wartości 2,82 mld zł, z których 2,35 mld przypada na br. Największy udział w portfelu zamówień stanowią umowy z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (86%). Segment ropy i gazu to zaś 14% wartości portfela.

Rafako to największy w Europie producent kotłów oraz urządzeń dla energetyki służących ochronie środowiska. Prezesem zarządu oraz dyrektorem generalnym spółki został 30 października 2018 r. Jerzy Wiśniewski. Zastąpił on na tym stanowisku Agnieszkę Wasilewską-Semail, o czym wówczas informowaliśmy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *