Raport PMR: 2019 r. pod znakiem opóźnień w budownictwie drogowym

koparka

Ten post dostępny jest także w języku: English

Kluczowe inwestycje ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK) powinny wkraczać w decydującą fazę realizacji, tymczasem informacje płynące z rynku budzą niepokój. W 2019 r. GDDKiA rozwiązała 9 dużych kontraktów drogowych opiewających na około 4,1 mld zł. W połączeniu z faktem, iż liczne przetargi nie znajdują rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt wysokie stawki oferentów rośnie ryzyko niezrealizowania wszystkich planowanych inwestycji w zakładanych terminach, wynika z najnowszego raportu PMR: Sektor budowlany w Polsce II połowa 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Konieczna weryfikacja planów

Plany i zapowiedzi GDDKiA dotyczące 2019 r. były bardzo optymistyczne. Zamierzano oddać w 2019 r. aż 490 km nowych tras. W kolejnych miesiącach plany te były systematycznie obniżane z uwagi na poślizg znacznej części inwestycji. Najpierw plan oddania do użytku dróg w 2019 r. został przycięty do 475 km, a pod koniec sierpnia br. GDDKiA za realny wynik uznawała już ok. 450 km. Szczególnie I poł. 2019 r. wypadła pod tym względem słabo. Oddanych do użytku miało zostać ponad 182 km szybkich tras, a realnie przekazano zaledwie 54 km. W kolejnych miesiącach drogowcy wyraźnie przyspieszyli i do połowy września udostępnionych zostało już łącznie 144 km. 

9 rozwiązanych umów

W I poł. 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umów na 9 dużych kontraktach (spośród wszystkich 108 zadań w realizacji) opiewających na około 4,1 mld zł. Umowy z tytułu niespełniania zapisów kontraktowych wypowiedziano firmom włoskim (Salini Impregilo, Impresa Pizzarotti, Toto Costruzioni Generali) oraz hiszpańskiej (Rubau). Wśród opuszczonych odcinków znalazły się obwodnica Częstochowy w ciągu A1, trzy odcinki S3, S5, S7. Pomimo uspokajających zapowiedzi o szybkim wznowieniu prac, taki scenariusz udało się wdrożyć jedynie w przypadku odcinka A1 (od węzła Częstochowa Północ do węzła Blachownia), gdzie nowy wykonawca przejął plan budowy i realizuje inwestycję. Dla pozostałych zerwanych kontraktów dopiero ogłoszono przetargi, bądź nastąpi to w najbliższych tygodniach.

Zaledwie 6 nowych przetargów

Zdecydowanie wolniej od zakładanego planu przebiegało w początkowych miesiącach 2019 r. podpisywanie nowych kontraktów drogowych. Powszechnym zjawiskiem były oferty przewyższające wartość kosztorysową inwestora, skutkujące koniecznością powtarzania procedury przetargowej. I poł. 2019 r. nie należała do szczególnie imponujących. Ogłoszono zaledwie 6 postępowań na drogi o łącznej długości blisko 86 km i wartości robót budowlanych na ponad 2 mld zł.

Nakłady zwiększone o 7 mld zł

Większość przetargów zaplanowanych na ten rok ma zostać ogłoszonych w jego II poł. 2019 r.  Do końca 2019 r. GDDKiA planuje ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z PBDK postępowania dotyczące 11 zadań o łącznej długości ok. 250 km na kwotę 12 mld zł.

Aby zwiększyć szanse na terminową realizację PBDK (przyspieszyć wybór wykonawców w sytuacjach ofert wyższych niż zakładane w kosztorysach inwestorskich), rząd pod koniec września 2019 r. uchwalił nowelizację PBDK, ostatecznie nakłady zostaną zwiększone o 7 mld zł.

Prognozowany spadek wartość produkcji budowlano-montażowej

Biorąc powyższe czynniki pod uwagę oraz analizując szacowane wykonanie inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji, firma badawcza PMR przedstawiła prognozę produkcji budowlano-montażowej w budownictwie drogowym na nadchodzące lata (Raport: Sektor budowlany w Polsce – II połowa 2019, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024). Wynika z niej, że w 2019 r. wartość produkcji budowlano-montażowej w grupie firm zatrudniających powyżej 9 pracowników spadnie o ponad 3% r/r.

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce, drogi i autostrady (mld zł) oraz dynamika (%, rr), 2014-2019 - wykres

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *