Rezygnacja Tadeusza Andrzejaka z funkcji prezesa Pozbudu T&R

deski i wiertło

Ten post dostępny jest także w języku: English

Tadeusz Andrzejak, z dniem 17 września 2019 r., zrezygnował z członkostwa w zarządzie oraz z funkcji prezesa Pozbudu T&R. Decyzja ta związana jest z procesem reorganizacji firmy.

Nowa spółka celowa

Decyzja Tadeusza Andrzejaka o rezygnacji z członkostwa w zarządzie i pełnienia funkcji prezesa spółki podyktowana jest jego pełnym zaangażowaniem się w rozpoczęty proces reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R. Polegać on będzie na wydzieleniu do spółki celowej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za produkcję stolarki okiennej i drzwiowej. Ta gałąź firmy od lat nadzorowana jest przez Tadeusza Andrzejaka, który nadal będzie nią kierować. Nowa spółka będzie w 100% zależna od Pozbudu T&R. Finalizacja planu reorganizacji ma nastąpić przed końcem 2019 r.

Dobre wyniki w I połowie roku

Grupa Pozbud T&R w I poł. 2019 r. zanotowała 7,2 mln zł zysku netto, wobec 4,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie styczeń-czerwiec br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły 88,6 mln zł, w porównaniu do 58,7 mln zł rok wcześniej. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim z przychodów uzyskanych z realizowanego przez grupę kontraktu w ramach projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK.

Pozbud T&R planuje w kolejnych okresach rozwijać działalność deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Będzie to możliwe jeśli uda się nabyć na korzystnych warunkach atrakcyjnie zlokalizowane nieruchomości.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *