Rekordowy rok energii odnawialnej

Rekordowy rok energii odnawialnej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, miniony rok był absolutnym rekordem dla energii odnawialnej, pomimo trwającej pandemii i rosnących kosztów surowców. Na całym świecie zainstalowano w tym roku około 290 GW turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Jest to nowy rekord, o 10 GW wyższy niż w poprzednim rekordowym roku 2020.

Oczekuje się, że tempo przyrostu mocy odnawialnych będzie nadal rosło, a przy obecnych trendach łączna moc wytwórcza czystych źródeł energii elektrycznej przekroczy łączną moc paliw kopalnych i energii jądrowej już w 2026 roku.  Do tego wzrostu przyczyniło się opracowanie nowych, bardziej ambitnych polityk klimatycznych w kilku krajach. Podczas listopadowej sesji COP26 w Glasgow, rządy zaprezentowały swoje nowe cele w zakresie redukcji emisji.

IEA ostrzega jednak, że nawet przy takim tempie rozwoju moc energii odnawialnej będzie niewystarczająca. Aby osiągnąć zerową emisję netto do połowy stulecia, odnawialne źródła energii muszą rozwijać się dwa razy szybciej niż paliwa kopalne. Według Międzynarodowej Agencji Energii do końca 2026 r. energia odnawialna będzie odpowiadać za około 95% światowego wzrostu mocy, z czego połowa przypadnie na fotowoltaikę.

Z drugiej strony, obecny kryzys na rynku surowców stwarza trudności, ponieważ rosnące ceny częściowo zniwelowały niedawne obniżki kosztów energii odnawialnej. Koszty energii wiatrowej powrócą w przyszłym roku do poziomu z 2015 r., jeśli ceny materiałów będą nadal rosły, podczas gdy koszty fotowoltaiki będą porównywalne do tych, które były w latach 2018-2019.

Wysokie ceny materiałów budowlanych i surowców spowodowane pandemią mają wpływ na kondycję finansową firm zajmujących się budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.  Od początku 2020 r. do połowy roku 2021, ceny miedzi wzrosły o połowę, a stalowych prętów zbrojeniowych dwukrotnie. Podniosły się również ceny paliw, cementu, oraz wynagrodzeń dla fachowców. Wzrost cen widocznych w całym sektorze budownictwa jest widoczny również w sektorze farm wiatrowych, jak podaje Bartosz Sobolewski, szef CJR Renewables na Europę Środkową i Wschodnią. Dodaje również, że szanse na spadek cen w najbliższych kwartałach są nikłe. Mimo to, inwestorzy wciąż wyrażają chęci do kontynuowania oraz rozpoczynania projektów.

W Polsce największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest wiatr

Według danych statystycznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych PSE, moc zainstalowana farm wiatrowych na dzień 1 listopada 2021 r. wynosiła 7185 MW, co oznacza wzrost o 75 MW miesiąc do miesiąca. Odnawialne źródła energii posiadają obecnie moc zainstalowaną ponad 15,3 GW. Ponad 6 GW przypada na fotowoltaikę, a 45% na farmy wiatrowe.  We wrześniu łączna moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym (konwencjonalna i odnawialna) wyniosła 53,3 GW.
Farmy wiatrowe pracowały z maksymalną mocą 6399,6 MW w dniu 20 listopada 2021 r. o godz. 1.00, co stanowiło 34% całkowitej generacji KSE. Z kolei w dniu 19 listopada w godzinach 23:00 – 24:00 produkcja FW wyniosła 6372 MWh, czyli 32% mocy KSE.
Warto jednak zauważyć, że energetyka wiatrowa ma zmienny charakter i scenariusze, w których pracuje na poziomie zaledwie kilkuset MW przy mocy ponad 7000 MW, nie są wyjątkiem.

Energetyka wiatrowa – prognozy

Morska energetyka wiatrowa będzie wdrażana od 2025 roku, zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, a moc zainstalowana osiągnie:
  • W 2030 r. zainstalowanych zostanie ok. 5,9 GW;
  • W 2040 r. ok. 8-11 GW.
W 2030 r. moc zainstalowana w lądowych elektrowniach wiatrowych ma wynieść 8-10 GW.

Co hamuje rozwój energetyki wiatrowej w Polsce ?

Tak zwana „ustawa odległościowa” w Polsce hamuje rozwój energetyki wiatrowej. Ustanowiła ona „zasadę 10H”, zgodnie z którą turbiny wiatrowe muszą być budowane w odległości 10-krotności ich wysokości – w praktyce około 1,5 kilometra. W rzeczywistości w Polsce nie ma zbyt wielu takich lokalizacji, które spełniałyby wszystkie wymogi.
Nie tylko wzrost kosztów surowców jest problemem dla sektora. Przez wzmożony popyt w skali globalnej, ceny transportu, szczególnie morskiego, również rosną. Przez pandemię, łańcuch dostaw, zwłaszcza z modułów z Azji, został zakłócony, przez co część z nich musiała zostać przełożona z transportu morskiego, na kolejowy.
Wzmożony popyt jest problemem również w Polsce – dzięki gwałtownemu przyspieszeniu transformacji energetycznej, zapotrzebowanie na usługi projektowe, prace budowlane, oraz dostawy wzrasta, z czym łączą się kolejne trudności.

Największe farmy wiatrowe w Polsce

  • Potęgowo – 219 MW. Oddana do użytku w grudniu 2020 r.;
  • Margonin – 120 MW. Oddana do użytku w 2009 r.;
  • Banie – 106 MW. Oddana do użytku w 2016 r.;
  • Marszewo – 100 MW. Oddana do użytku w 2013 r.;
  • Lotnisko – 94,50 MW. Oddana do użytku w 2015 r.;
  • Karścino – 90 MW. Oddana do użytku w 2009 r.

Więcej:

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *