Rosnące ceny materiałów budowlanych zagrażają rentowności firm budowlanych

Rosnące ceny materiałów budowlanych zagrażają rentowności firm budowlanych

Ten post dostępny jest także w języku: English

Niestety, rozpoczęty ponad rok temu dramatyczny przyrost dynamiki wzrostu kosztów materiałów budowlanych trwa nadal. Sektor budowlany boryka się z wieloma utrudnieniami, szczególnie w związku z epidemią COVID-19, która spowodowała wahania kosztów surowców i ogólną niestabilność rynku. Cały sektor budowlany doświadcza obecnie lekkiego spowolnienia inwestycyjnego, a trudna sytuacja na rynku surowców wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstw produkcyjnych.

Trudna kondycja branży wynika częściowo ze spadku aktywności gospodarczej w czasie pandemii, ale obecnie najszybciej rozwija się sytuacja w zakresie bariery kosztów materiałowych. Według badania koniunktury GUS, na początku tego roku zgłaszała ją zaledwie ok. 1/3 przedsiębiorstw, ale w listopadzie odsetek ten wzrósł już do 64%. O ile w styczniu ich wskaźniki rosły w średnim tempie 1,8% r/r, to w listopadzie parametr ten wzrósł do ponad 23%. Wskazuje to na kolejny fantastyczny rekord i zapowiedź kontynuacji trendu wzrostowego w przyszłym roku.

Według Credit Agricol, liczba niewypłacalności firm budowlanych znacznie wzrosła pomiędzy drugą połową 2020 r. a pierwszą połową 2021 r. Uważają, że kilka firm budowlanych podpisało umowy na duże projekty (czasami obejmujące wiele lat) w oparciu o ceny materiałów, które były znacznie niższe niż te obserwowane obecnie. Ponieważ nie ma możliwości renegocjacji ceny, rentowność tych przedsiębiorstw znacznie spada.

Sytuacja jest dość trudna, a dostępnych przetargów jest niewiele. Te, które zostały ogłoszone, spotkały się z dużym zainteresowaniem. Przetargi są niewystarczające, szczególnie w sektorze zamówień publicznych. W efekcie trzymamy się z daleka, bo nic nie wskazuje na to, żeby ceny materiałów spadły w przyszłym roku” – ocenia Piotr Kledzik, prezes PORR, cytowany przez bp.pl.

Wartość portfela zamówień Budimeksu, Strabagu i PORR – największych firm budowlanych w kraju – sięga prawie 30 mld zł. Postępowanie informacyjne może być jednak utrudnione przez niską rentowność, wynikającą m.in. z dysproporcji w inwestycjach rynkowych w poszczególnych segmentach. Dużym wsparciem, szczególnie w sektorze kolejowym, byłoby odmrożenie środków unijnych, ale istnieją obawy, że istniejący deficyt przetargów w tym sektorze będzie potęgował i tak już silną konkurencyjność cenową kraju.

Więcej o temacie w artykułach:

Więcej informacji w raportach PMR:

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *