Rosnące ceny materiałów budowlanych zmuszają deweloperów do zmiany strategii

Ceny mieszkań zależą przede wszystkim od kosztów budowy, na które oprócz materiałów budowlanych i robocizny składa się również wpływ przepisów prawnych. W ubiegłym roku warunki techniczne zmusiły inwestorów do budowy domów spełniających znacznie bardziej rygorystyczne normy energetyczne. W praktyce oznacza to wyższe nakłady na niektóre produkty.

Ten post dostępny jest także w języku: English

Sektor budowlany w obecnych czasach walczy z wieloma problemami, w szczególności z powodu epidemii COVID-19, która spowodowała wahania kosztów surowców i ogólną niestabilność rynku. Cały sektor budowlany przeżywa obecnie lekki zastój inwestycyjny. W związku z rosnącą nieprzewidywalnością kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych deweloperzy podnoszą ceny mieszkań w projektach już wprowadzonych na rynek, często sprzedając je dopiero w zaawansowanej fazie realizacji.

Według danych Grupy Polskie Składy Budowlane, ceny materiałów budowlanych w okresie Styczen-Pazdziernik 2021 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., wzrosły średnio o 10,6 proc. Rok temu, tj. w okresie Styczen-Wrzesien 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., wzrost cen był znacznie niższy i wyniósł 1,4%. Nieprzewidywalność kosztów wykończenia inwestycji spowodowała, że deweloperzy podnieśli rezerwy w budżetach na nowe projekty, wymuszając ostrożniejsze podejście do ustalania polityki cenowej oferowanych lokali.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował niedawno informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r., zwracając uwagę, że w III kwartale 2012 r. znacząco wzrosły koszty budowy mieszkań, zwłaszcza materiałów, ale także robocizny i gruntów. To, wraz ze spadkiem dostępności produktów deweloperskich, doprowadziło do znacznych wzrostów kosztów mieszkań w skali całego kraju.

Zauważono, że trudna do przewidzenia skala wzrostu kosztów budowy skłoniła deweloperów do zwiększenia rezerw w budżetach już rozpoczynanych projektów, co wymusiło bardziej ostrożne podejście do kształtowania polityki cenowej sprzedawanych lokali, tj. przede wszystkim podnoszenie cen mieszkań w nowo rozpoczynanych projektach. Ze względu na niepewność co do ostatecznych kosztów realizacji inwestycji, niektórzy deweloperzy wprowadzają do oferty dodatkowe mieszkania dopiero wtedy, gdy projekt jest już na zaawansowanym etapie realizacji. Wzrost cen realizacji projektów zwiększał prawdopodobieństwo nierentownych kontraktów podpisanych wcześniej z przeszacowanym budżetem, osłabiając pozycję finansową inwestorów i wykonawców oraz pogłębiając zatory płatnicze.

Według statystyk GUS, w III kwartale 2021 roku rozpoczęto realizację 40 346 mieszkań na sprzedaż lub wynajem, co oznacza spadek o 15% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 5% w stosunku do analogicznego kwartału 2020 roku. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w omawianym okresie, choć niższa od rekordowej odnotowanej w poprzednim kwartale (47 552), była jedną z największych wśród dotychczas udokumentowanych przez GUS. Dane finansowe od największych deweloperów potwierdziły prawidłowość o niewielkim spadku produkcji mieszkań – wartość projektów w budowie spadła o 4% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 10% w stosunku do III kwartału 2020 roku. Po stratach w pierwszych dwóch kwartałach 2021 r., w III kwartale zasób mieszkań w budynkach gotowych nieznacznie wzrósł (do ponad 5% struktury zobowiązań), ale pozostał na relatywnie niskim poziomie.

Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań na sprzedaż lub wynajem w III kw. 2021 r. (48 108 lokali) spadła w stosunku do poprzednich trzech historycznie wysokich kwartałów, ale pozostała jedną z najwyższych przed II kw. 2020 r., co przy odczuwalnym niedoborze gruntów może świadczyć o malejącym potencjale deweloperów do uzupełniania oferty.

W III kwartale br. liczba mieszkań oddanych do użytkowania na sprzedaż lub wynajem. Liczba mieszkań przekazanych do sprzedaży lub wynajmu w III kwartale 2012 r. (36 580) wzrosła o 21% r/r, ale była niższa o 5% r/r, co pokazuje, że projekty są kończone pomimo wyzwań dla wykonawców (opóźnienia w dostawach, brak wystarczającej siły roboczej). Liczba ukończonych mieszkań jest wynikiem liczby jednostek, których budowę rozpoczęto około dwa lata temu. Zdecydowana większość tych mieszkań została sprzedana na etapie budowy, a więc nie miała wpływu na rynek podaży mieszkań w badanym okresie.

Więcej o temacie w artykułach:

Więcej informacji w raportach PMR:

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *