Rośnie udział budownictwa inżynieryjno-drogowego w przychodach Grupy Erbud

zachód słońca a budowa trwa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Erbud zanotowała w okresie I-III kw. 2019 r. wzrost przychodów ze sprzedaży o 10% r/r. Przychody z segmentu budownictwa inżynieryjno-drogowego zwiększyły się w tym czasie o 43% r/r, dzięki czemu ich udział w przychodach firmy wynosi już 14%.

Strata zamieniona na zysk

W okresie I-III kw. Erbud zanotował 27,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 23,61 mln zł straty rok wcześniej, poinformowała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1 789,04 mln zł, w porównaniu z 1 624,56 mln zł w I-III kw. 2018 r., co oznacza, że wzrosły o 10,1% r/r.

Duży wzrost segmentu inżynieryjno-drogowego

Przychody Grupy z budownictwa kubaturowego w kraju na koniec III kw. br. łącznie wyniosły 1 191 mln zł i były wyższe o 12% niż rok wcześniej, natomiast budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 97,8 mln zł, czyli o 34% mniej przychodów niż przed rokiem.

Największy wzrost r/r zanotował segment inżynieryjno-drogowy, który osiągnął przychody na poziomie 259 mln zł – o 43% więcej niż rok wcześniej, dzięki czemu jego udział w przychodach Grupy sięgnął 14%. Zanotowany wzrost w tym segmencie to głównie efekt ożywienia w branży OZE, zarówno jeśli chodzi o farmy wiatrowe, jak i fotowoltaiczne. Należąca do Grupy spółka PBDI, która jest obecna na rynku związanym z energetyką odnawialną od kilkunastu lat, pozyskała kilka kontraktów po rozstrzygnięciu zeszłorocznych aukcji, poinformował Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu firmy, w komentarzu do opublikowanych wyników.

Źródło: Erbud

Miliardy w portfelu

Na koniec września Grupa Erbud miała bezpieczny i zdywersyfikowany portfel zleceń w wysokości 2,3 mld zł, z czego 622 mln zł przypada na 2019 r., a 1 678 mln zł na dalsze lata (2020-2022). Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 49%.

Wśród największych kontraktów publicznych realizowanych przez Grupę są: umowa PBDI S.A. na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 (358 mln zł), umowa na generalne wykonawstwo Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku (153 mln zł) oraz podpisany we wrześniu br. kontrakt na realizację ośrodka kliniczno-naukowego w Zabrzu (108 mln zł).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *