Jak radzą sobie firmy budowlane w obliczu osłabienia koniunktury

prod-bud-mont

Ten post dostępny jest także w języku: English

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa zaprezentowało raport „Sytuacja branży budowlanej. Poprawa kondycji sektora w warunkach umiarkowanego schłodzenia koniunktury”. Znajdziemy w nim podsumowanie I półrocza 2019 r. na krajowym rynku budownictwa oraz charakterystykę sytuacji w zakresie zaległości finansowych firm z sektora budowlanego.

Lepsze wyniki pomimo słabszej koniunktury

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że umiarkowane schłodzenie koniunktury obserwowane w I poł. 2019 r. okazało się dla sektora paradoksalnie korzystne. Nieco mniejsza liczba realizowanych inwestycji przełożyła się na stabilizację cen surowców, materiałów i usług, a także na wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń na rynku budowlanym. Dodatkowo większość grup budowlanych skoncentrowała się w ostatnim czasie na selektywnym wyborze potencjalnie rentownych zleceń. To wszystko pozwoliło z kolei na pewną poprawę kondycji finansowej firm budowlanych. Wypracowały one dwukrotnie wyższy wynik netto niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rentowność netto również uległa poprawie, jednak i tak wciąż pozostaje ona na niskim poziomie. W przypadku dużych firm rentowność netto wyniosła 1,2%, a małe i średnie przedsiębiorstwa osiągały ją na poziomie 5-9%.

Zaległości firm budowlanych wciąż rosną

Przeterminowane zaległości firm budowlanych sięgnęły na koniec I półrocza już 4,92 mld zł. W ciągu roku zwiększyły się zatem o 0,17 mld zł (o ok. 4%). Lekkim optymizmem napawa jednak fakt, że lekko (z 5,9% do 5,8%) zmniejszył się za to odsetek niesolidnych dłużników wśród ogółu przedsiębiorstw budowlanych.

Co w przyniosą kolejne lata?

Przed firmami budowanymi wiele wyzwań. Wiele kontraktów drogowych i kolejowych dofinansowanych z kończącego się budżetu UE na lata 2014-2020 wciąż nie zostało jeszcze rozstrzygniętych. Od 2021 r. obowiązywać będzie nowe prawo zamówień publicznych. Nie jest znana wysokość funduszy przyznanych Polsce z perspektywy budżetowej na lata 2021-2027, ale trudno obecnie zakładać, że będę one większe niż w latach ubiegłych. Firmy budowlane mocno liczą natomiast na zwiększanie roli projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz na przyspieszenie inwestycji w obszarze energetyki i hydrotechniki.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *