Polska przyciąga najwięcej inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej ?

Zagraniczny kapitał na polskim rynku nieruchomości komercyjnych to aż 96%

Ten post dostępny jest także w języku: English

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej zainwestowano 8,3 mld euro. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku wolumen inwestycji w regionie CEE wyniósł 3,3 mld euro. Polska przyciągnęła 46 proc. całkowitego wolumenu, następnie kraje bałtyckie (16 proc.), Czechy (13 proc.) i kraje SEE (10 proc.).

Według ostatniego badania CBRE, Polska przyciąga większość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Obserwujemy wzrost we wszystkich segmentach, ale branża przemysłowa jest nadal najbardziej dotknięta epidemią COVID-19. W całym regionie CEE po pierwszych trzech kwartałach 2021 roku odnotowano wzrost o 11% rok do roku. Rynek biurowy jest wciąż daleki od swojego maksimum z 2019 roku, ale wzrósł o 38% powyżej poziomów z 2020 roku.
Możemy zaobserwować 62% wzrost wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do III kw. 2020 r. Co więcej, dziewięć transakcji o wartości ponad 100 mln euro każda stanowiło 40% ogólnej kwoty inwestycji. Cztery największe transakcje wygrały Polska, Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia. Według Joanny Mroczek, dyrektor ds. marketingu i badań w CBRE, w 2021 roku całkowita kwota inwestycji ma przekroczyć 13 mld euro.
Z 59-procentowym udziałem w III kwartale 2021 roku, inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej byli najważniejszym źródłem finansowania. Na inwestorów amerykańskich przypadło 16 proc. całkowitego wolumenu, następnie na inwestorów z Niemiec z 13 proc. udziałem i z Chin (6 proc.). Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23% całkowitego kapitału. W III kw. 2021 r. najwyższe wartości transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano w sektorze przemysłowym (40%), następnie biurowym (28%) i handlowym (20%). Pozostałe 12% zainwestowano głównie w segmenty wielorodzinny, mixed-use i opieki zdrowotnej.

Rynek biurowy nadrabia zaległości

W 2021 roku na rynku biurowym CEE 15 przybędzie łącznie 2,5 m2 nowej powierzchni. Oznacza to wzrost o 38% w stosunku do poziomu z 2020 roku. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej (EE-3) liczba ukończonych obiektów wzrośnie o 150% rok do roku, podczas gdy w regionie Europy Południowo-Wschodniej (SEE-4) wzrost będzie umiarkowany i wyniesie 24%, a w krajach bałtyckich i CE-5 liczba ukończonych obiektów będzie niższa od poziomu z 2020 r. Poziom pustostanów w regionie CEE wynosi średnio 10% i waha się od 4,1% (w Zagrzebiu) do 15,3% (w Kijowie). W rezultacie na większości rynków poziom czynszów uległ nieznacznej korekcie.

Rynek magazynowy skorzysta na COVID-19

Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasoby powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły w ciągu roku o 11%. Rynkami o największym wzroście były Polska (wzrost o 13%), Rumunia (wzrost o 12%) i Słowacja (wzrost o 11%). Austria i Węgry odnotowały wzrost o 9%, a Czechy o 5%. Blisko 3,3 mln mkw. zostało oddane do użytku w regionie CEE 6 w okresie I-III kw. 2021 r., z czego najbardziej wyróżniły się Polska (69%) i Rumunia (9%). Wskaźnik pustostanów po III kw. 2021 r. jest stosunkowo niski na wszystkich rynkach, przy czym najniższy odnotowano w Austrii – 1%, a najwyższy na Słowacji – 7%.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *