Polska strategia wodorowa: autostrada wodorowa i stacja tankowania w Krakowie?

Polska strategia wodorowa: autostrada wodorowa i stacja tankowania w Krakowie?

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polska strategia wodorowa, opublikowana w Dzienniku Ustaw, przewiduje cele na lata 2030 i 2040 w zakresie rozwoju rynku wodorowego, w tym stworzenie studium autostrady wodorowej łączącej północ i południe kraju. W planie określono 44 działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu, jakim jest produkcja wodoru na skalę przemysłową i związany z nią łańcuch wartości.

Strategia wspiera elektrolizę wody, technologię gazyfikacji, fermentację lub pirolizę biomasy, reforming parowy biogazu, reforming parowy biometanu, gazyfikację, termiczną obróbkę lub pirolizę odpadów, gazy odpadowe, reforming parowy węglowodorów z technologią wychwytywania i składowania CO2 (CCS/CCU), gazyfikację węgla z technologią CCS/CCU, technologię IGCC i IGFC – podaje minister.
Wśród inicjatyw zawartych w strategii jest m.in. opracowanie studium wykonalności dla wodorowego rurociągu Północ-Południe, zwanego w dokumencie „autostradą wodorową”. Częścią planu jest również „analiza istniejącej infrastruktury gazowej pod kątem możliwości wtłaczania wodoru i transportu mieszanin wodorowo-gazowych”.

Do 2030 roku plan wodorowy wyznacza następujące cele:

  • Wydajność instalacji do niskoemisyjnej produkcji wodoru: 50 MW do 2025 r. i 2 GW do 2030 r;
  • Liczba dolin wodorowych: co najmniej 5;
  • 100-250 autobusów wodorowych w użyciu do 2025 roku i 800-1000 do 2030 roku;
  • Do 2025 roku powinny powstać co najmniej 32 stacje wodorowe;
  • Finalizacja Porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej (14 października 2021 r.);
  • Stworzenie Ekosystemu Innowacji Dolina Wodorowa i powołanie Centrum Technologii Wodorowych.

Pesa, PKP i Orlen współpracują na rzecz wodoru

Warto przypomnieć, że na początku jesieni 2021 r. podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie wdrożenia technologii wodorowej w transporcie kolejowym zapowiedziały PKP, PKN Orlen i Pesa. Firmy chcą współpracować w zakresie inicjatyw i działań badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem wodoru jako paliwa do pojazdów szynowych. Ponad 100 pasażerskich wagonów kolejowych z napędem wodorowym znajduje się w projektach taborowych zgłoszonych do Narodowego Programu Przebudowy i Porządku Polski. Do realizacji tych nabytków i wprowadzenia wagonów do eksploatacji niezbędne jest stworzenie niezbędnej infrastruktury/stacji tankowania oraz zapewnienie dostaw wodoru. Odpowiedzią na tę trudność jest współpraca PKP SA, PKN Orlen i Pesy, której celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających jak najszybsze wprowadzenie wagonów zasilanych wodorem na polską sieć kolejową – podsumowały spółki we wspólnej informacji.

Stacja tankowania wodoru w Krakowie

Polski Koncern Naftowy Orlen chce w marcu lub kwietniu 2022 r. otworzyć w Krakowie pierwszą w Polsce stację tankowania wodoru – podała PAP, powołując się na Józefa Węgreckiego, członka zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych. Będzie ona służyła do tankowania autobusów. Węgrecki poinformował też, że rok później powstaną kolejne obiekty w Poznaniu i Katowicach.
Koncern z Płocka mówił w październiku tego roku, że do końca 2030 r. planuje utworzenie ponad 50 stacji tankowania wodoru w całej Polsce.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *