Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu przez Medico-Investment

Banknoty w ziemi

Ten post dostępny jest także w języku: English

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz spółki Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment. Kwota do zapłaty wynosi 15,45 mln zł.

Budowa Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej

Awbud zrealizował w formule generalnego wykonawstwa inwestycję – budynek Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej – Vratislavia Medica. Wartość zawartego w 2015 r. kontraktu wynosiła ponad 58 mln zł.

Obiekt został oddany do użytkowania w sierpniu 2017 r., a od listopada 2017 r. świadczone są w nim usługi na rzecz pacjentów. Awbud nie otrzymał jednak całego wynagrodzenia od spółki Medico-Investment za wykonanie zadania inwestycyjnego określonego w umowie. Inwestor od dwóch lat nie wyraża zgody na odbiór umowy, obciążając równocześnie spółkę Awbud połową kosztów eksploatacji obiektu.

Ponad 15 mln zł dla Awbudu

Awbud w maju br. odstąpił od umowy z winy inwestora z powodu braku ustanowienia przez Medico-Investment ważnej i prawnie skutecznej gwarancji zapłaty. Inwestor został obciążony karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, czyli ponad 5,8 mln zł. Inwestor jest również winny Awbudowi ponad 9,6 mln zł z tytułu wynagrodzenia końcowego za roboty budowlane. Łączna kwota w sądowym nakazie zapłaty to ponad 15,45 mln zł.

Strata w I kw. 2019 r.

W okresie styczeń-marzec br. Awbud zanotował 5,3 mln zł straty netto, wobec 0,3 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 50,5 mln zł, w porównaniu do 45,3 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost przychodów o 11,4% r/r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *