Słabsze oceny koniunktury wśród dużych firm budowlanych

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR-wykres

Jednym z elementów cyklicznego raportu „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2020 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025 r.” jest Indeks Koniunktury Budowlanej PMR. W tym roku wskaźnik ten przyjął najniższy odczyt od 6 lat. Co stoi za tak słabym wynikiem?

 

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR – co to właściwie jest?

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR został wyliczony na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów w ramach sześciu pytań, które zadajemy w tej samej formie w kolejnych edycjach badania. Były to pytania o:

  1. ogólną ocenę obecnej sytuacji w polskiej branży budowlanej (pytanie to ma w indeksie wagę 0,36)
  2. prognozę rozwoju sytuacji w polskiej branży budowlanej (waga 0,18)
  3. bieżącą sytuację finansową firmy (waga 0,18)
  4. porównanie obecnej sytuacji finansowej firmy z rokiem ubiegłym (waga 0,09)
  5. prognozę sytuacji finansowej firmy w przyszłości (waga 0,09)
  6. ocenę portfela zamówień firmy (waga 0,09).

Z odpowiedzi respondentów wyliczono średnie, które następnie zsumowano, obliczając w ten sposób łączną wartość indeksu. Indeks jest oparty na informacjach uzyskanych od dużych firm budowlanych. Naszym zdaniem jego wartości dobrze więc odzwierciedlają sytuację przede wszystkim na rynku dużych kontraktów budowlanych. W związku z tym indeks może być użyteczny przede wszystkim dla dużych firm: jako syntetyczny wskaźnik obrazujący bieżącą koniunkturę z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego.

Indeks teoretycznie może przyjmować wartości od -100 (skrajnie zła koniunktura) do +100 (idealnie dobra sytuacja na rynku budowlanym). W praktyce wartości indeksu mogą się wahać w przedziale od ok. -60 do ok. +60. Wartość indeksu powyżej 50 można uznać za oznakę doskonałej sytuacji rynkowej, natomiast wartość poniżej 50 sygnalizuje katastrofalnie złą koniunkturę. Indeks jest oparty na ocenach i przewidywaniach dużych firm budowlanych dotyczących ich własnej sytuacji finansowej oraz sytuacji na rynku jako całości.

 

Duże firmy budowlane – Indeks Koniunktury Budowlanej PMR w III kw. 2020 r. wyniósł 4,1

Oceny ankietowanych przedstawicieli dużych firm budowlanych wskazują na wyraźne pogorszenie, ale nie załamanie koniunktury. Badany wskaźnik wyniósł 4,1 – to najsłabszy wynik od 2013 r. Ale czy oceny koniunktury są jednorodne w ramach całej branży, czy też różnią się między sobą w zależności od segmentu, w którym specjalizują się ankietowane firmy?

Spójrzmy więc na Indeks Koniunktury Budowlanej PMR liczony odrębnie dla firm specjalizujących się w poszczególnych segmentach. Na pierwszy rzut oka wyróżnia się wyraźnie wyższa wartość notowana dla firm specjalizujących się w budownictwie inżynieryjnym. Warto zwrócić uwagę, że rok temu to właśnie ten segment oceniany był najsłabiej. Tymczasem zarówno firmy specjalizujące się w budownictwie niemieszkaniowym, jak i mieszkaniowym zanotowały pogorszenie koniunktury, co przejawiło się wyraźnym spadkiem badanego wskaźnika r/r i zatrzymaniu odczytu badanego wskaźnika na lekko ujemnych poziomach.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR -wykres1

Zmiany w strukturze portfeli – pesymistyczna ocena 2020 r., lepsze perspektywy 2021 r.

Czy lepsze oceny koniunktury formułowane dla segmentu inżynieryjnego, a gorsze w odniesieniu do segmentu kubaturowego mają swoje odniesienie w obecnych i prognozowanych portfelach zamówień? Wygląda na to, że tak. W opinii badanych firm w portfelach zamówień w bieżącym roku pozytywnie wypadają jedynie zlecenia od GDDKiA oraz PKP PLK. Na drugim biegunie są zlecenia od deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, których udział uległ ograniczeniu r/r.

Na kolejny rok dla większości badanych kategorii firmy zakładają wzrost ich udziału w portfelu zamówień. Najbardziej pozytywne oczekiwania ponownie formułowane są wobec zleceń pochodzących od GDDKiA oraz PKP PLK. Dalszy spadek, chociaż już mniej wyraźny niż w br., zakładany jest w przypadku zamówień zgłaszanych przez deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR -wykres2

Budownictwo – jakie prognozy czekają poszczególne branże?

W raporcie PMR „Sektor budowlany w Polsce II połowa 2020 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025 r.” znajdziemy więcej informacji z przytoczonego badania oraz bazę Excel, prezentującą jego szczegółowe wyniki. Przede wszystkimi znajdziemy tam jednak omówienie sytuacji we wszystkich segmentach rynku budowlanego oraz prognozy rozwoju do 2025 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *