Śnieżka będzie bardziej przyjazna środowisku

Sniezka EKOPlus

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wyroby chemiczne, a w szczególności ich proces produkcyjny, wydają się nie mieć zbyt wiele wspólnego z ochroną środowiska. Jednak FFiL Śnieżka chce to zmienić i wdraża plan redukcji emisji oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Strategia spółki ma również na celu ochronę wód i gruntu oraz odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma, która prowadzi działalność od ponad 35 lat i jest jednym z największych producentów w branży lakierniczej w Polsce. Spółka jest jednym z 70 producentów farb i lakierów w kraju, ale zalicza się do czołowej czwórki pod względem sprzedaży. Do tych czterech firm należy ponad 80% całkowitej sprzedaży. Ponadto FFiL Śnieżka jako jedyna w branży jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka przez lata inwestowała w rozwój, a Grupa Kapitałowa Śnieżka jest efektem akwizycji krajowych i zagranicznych. FFiL Śnieżka w 2020 r. zatrudniała 798 pracowników, którzy stanowili prawie 60% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka, a jej sprzedaż wyniosła 71% łącznej sprzedaży grupy. Od 2020 r. grupa kapitałowa zmieniła swój model operacyjny i podejście do zarządzania, a taki sposób, by FFiL Śnieżka SA stała się centrum odpowiedzialnym za badania, rozwój, produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Liczne podmioty, które wchodzą w skład GK Śnieżka, mają swoje zakłady produkcyjne na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jednak największą sprzedaż grupa wciąż odnotowuje w Polsce, gdzie w 2020 r. wyniosła ona 63,8% udziałów na rynku polskim. Na Węgrzech udział sprzedaży osiągnął 19,7%, na Ukrainie – 9,3%, a na Białorusi – 2,8%. Dodatkowo Poli-Farbe, czyli spółka zależna GK Śnieżka, prowadzi jeszcze działalność w Rumunii i na Słowacji, jednak w przypadku tej ostatniej trwa proces likwidacji spółki Poli-Farbe SK.

Działania zmniejszające oddziaływanie na środowisko

Jak wynika z raportu niefinansowego 2020 r., przygotowanego przez zarząd GK Śnieżka, produkcja wyrobów chemicznych ma negatywny wpływ na środowisko. Spółki, które w największym stopniu przyczyniają się m.in. do emisji CO2, to te posiadające zakłady produkcyjne, czyli  FFiL Śnieżka oraz Poli-Farbe. Początkowo działania mające na celu zmniejszenie emitowanych zanieczyszczeń będą wdrażane w FFiL Śnieżka, a następnie w spółkach zależnych. Firma będzie dostosowywać się do wymagań środowiskowych, a oprócz redukcji emisyjnej planuje również zapewnić ochronę wód i gruntu. Celem spółki jest również edukacja pracowników w zakresie właściwych postaw, takich jak odpowiednia gospodarka zarówno odpadami niebezpiecznymi, jak i innymi niż niebezpieczne.

Za wprowadzone do tej pory działania spółka otrzymała certyfikat „Ecolabel”, którym oznaczone są produkty Śnieżki zmniejszające negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko. Spółka będzie kontynuować pracę w takich obszarach jak emisja lotnych związków organicznych czy pyłów, a także emisja ze spalania gazu ziemnego.

W ubiegłym roku FFiL Śnieżka była odpowiedzialna za produkcję aż 899,25 ton CO2e, co spowodowało wzrost o 4,9% w porównaniu do 2019 r. Emisja obejmuje zarówno zakres 1, czyli bezpośredni, jak i zakres 2, pośredni, który dotyczy emisji wytworzonej przy produkcji kupowanej energii elektrycznej. Do wzrostu emisji przyczyniła się zwiększona produkcja na terenie zakładów.

Zgodnie z danymi spółki, w 2020 r. na 1 mln zł przychodów przypadło 1,54 ton CO2e, co okazało się wynikiem niższym niż w 2019 r., kiedy emisja sięgnęła 1,58 ton. Jednak w przypadku 1 mln zł EBITDA, to w 2019 r. spółka zanotowała lepszy wynik, z emisją sięgającą 13,55 kg CO2e. W 2020 r. wynik ten osiągnął 16,99 kg CO2e. W 2020 r. wzrosła też emisja CO2e przypadająca na 1 pracownika i wyniosła 1,13 ton, w porównaniu z 2019 r., kiedy było to 1,08 tony. Również w przypadku zużycia gazu w 2020 r. zanotowano wzrost aż do 4,15 m3. W 2019 r. liczba ta wyniosła 1,05 m3.

Spółka intensywnie poszukuje rozwiązań mających redukować emisję CO2 oraz inwestuje w modernizację linii produkcyjnej i nowe centrum logistyczne. Firma zainstalowała również zespół filtracyjny do oczyszczania powietrza z pyłów uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych, dzięki któremu może na bieżąco monitorować poziom emisji. W planach jest też instalacja mająca oczyszczać powietrze, która umożliwi recyrkulację do wnętrza hal. Firma zwraca również uwagę na modernizację floty samochodowej, w której każdy pojazd może być użytkowany przez 3-5 lat, zanim zostanie zastąpiony przez mniej emisyjny samochód.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *