Śnieżka przejmuje Poli-Farbe

Ten post dostępny jest także w języku: English

Producent farb i lakierów Śnieżka zawarła ze spółką Lampo umowę nabycia udziałów w węgierskiej firmie Poli-Farbe Vegyipari.

W pierwszym etapie przejęcia, Śnieżka nabędzie 80% udziałów za ok. 108 mln zł. Transakcja zostanie zrealizowana w walucie węgierskiej. Przeniesienie własności udziałów nastąpi w dniu zamknięcia pierwszego etapu transakcji, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 r. W drugim etapie sprzedający ma prawo sprzedać, a Śnieżka ma prawo nabyć pozostałe 20% udziałów w Poli-Fabre.

Prezes Śnieżki Piotr Mikrut poinformował, że przychody z rynku węgierskiego będą stanowiły ponad 1/3 przychodów osiąganych przez Śnieżkę w Polsce. Dzięki przejęciu, Węgry będą dla Grupy Kapitałowej Śnieżka drugim (po polskim) rynkiem pod względem wielkości sprzedaży i przychodów. Śnieżka i Poli-Farbe liczą na synergię w obszarze zwiększania efektywności produkcji, optymalizacji portfolio produktowego, przy zakupie surowców potrzebnych do produkcji a w rezultacie na przyśpieszenie rozwoju spółki. Przejęcie spółki, według prezesa wpisuje się w strategię Śnieżki zmierzającą do zwiększenia ekspansji segmentu farb dekoracyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Poli-Farbe Vegyipari jest jednym z najbardziej znanych na węgierskim rynku producentów farb dekoracyjnych. Zajmuje się również produkcją systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony drewna. Spółka posiada dwie zagraniczne spółki zależne: w Słowacji i Rumunii.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *