Solidny portfel zamówień Erbudu

Ten post dostępny jest także w języku: English

Portfel zamówień Erbudu, na koniec 2018 r. osiągnął wartość 2,5 mld zł (co oznacza wzrost o 22,3% r/r), a 1,8 mld zł z tej puli przypada na 2019 r., poinformowała spółka. Najsilniejszym elementem portfela jest budownictwo kubaturowe, którego udział wynosi 73%.

Zdaniem prezesa Erbudu Dariusza Grzeszczaka, zdywersyfikowany portfel jest gwarantem bezpieczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z wahania koniunktury w poszczególnych segmentach. Bardzo ważne jest jednak selektywne dobieranie kolejnych zleceń. Od bieżącego roku spółka zamierza powrócić do uzyskiwania rentowności na poziomie lat poprzednich, czyli powyżej 2%.

W połowie ubiegłego roku Erbud dokonał korekty wyniku na wszystkich realizowanych kontraktach, na których planowane marże uległy obniżeniu wskutek trudnej sytuacji na rynku budowlanym. W rezultacie spółka na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazała skonsolidowaną stratę netto, jednakże już kolejny kwartał przyniósł grupie ponad 13 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *