Spółka zależna Torpolu zlikwidowana

równoległe linie kolejowe

Ten post dostępny jest także w języku: English

Norweska spółka zależna Torpolu, czyli Torpol Norge, została dziś (15 listopada) wykreślona z rejestru sądowego przez właściwy dla miasta Oslo w Norwegii sąd rejestrowy, poinformowała firma. Zdarzenie to oznacza zakończenie procesu likwidacji przedsiębiorstwa specjalizującego się w budowie kolejowej infrastruktury.

Brak kontraktacji

Decyzja o likwidacji norweskiej spółki została podjęta w grudniu ubiegłego roku. Związana ona była m.in. z ujemnymi wynikami finansowymi, które były efektem długotrwałego braku kontraktacji, przedłużającej się trudnej sytuacji na norweskim rynku przetargów, a także przesuwaniem w czasie uruchomienia Narodowego Planu Transportowego na lata 2018-2029. Nie bez znaczenia był także problem z pozyskaniem lokalnego branżowego inwestora dla aktywów spółki Torpol Norge.

Zakończenie procesu likwidacji Torpol Norge ma nie mieć znaczenia dla wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych grupy, ocenił Torpol. Ostateczne rozliczenia z tego zakresu zostaną zamieszczone w najbliższym raporcie okresowym, który według planu ma zostać opublikowany w najbliższy piątek (22 listopada).

Wstępne wyniki

Torpol, w okresie I-III kw. 2019 r. według wstępnych danych, zanotował 22,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w porównaniu do 4,7 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się zaś na poziomie 1 063,9 mln zł, wobec 971,3 mln zł przed rokiem.

Największy wpływ na zaprezentowane wyniki miał znaczący wzrost skali działalności firmy, który jest efektem realizacji portfela zamówień o rekordowej wartości.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *