Stopień wodny Lubiąż z umową projektową

Tama na Odrze

Ten post dostępny jest także w języku: English

Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie podpisało umowę z firmą DHV Hydroprojekt na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż na rzece Odrze. Wartość zamówienia wynosi ok. 13,2 mln zł.

Prace projektowe

Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego została podpisana w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Podpisy złożyli Przemysław Daca – prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz członkowie zarządu firmy DHV Hydroprojekt, jako wykonawcy.

Projekt na budowę stopnia wodnego Lubiąż ma być gotowy do końca I kw. 2023 r. Firmą odpowiedzialną za sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego będzie konsorcjum firm DHV Hydroprojekt jako lider oraz Energoprojekt Warszawa i Hydroprojekt Wrocław. Wartość prac projektowych wyceniono na ponad 13 mln zł.

Wartość 400 mln zł

Zakończenie budowy zaplanowano na 2027 r. Wartość inwestycji szacowana jest na 400 mln zł. W ramach projektu powstaną m.in. czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków żeglugowych oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Budowla ma również zahamowywać proces erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach oraz zabezpieczyć go przed podmywaniem i utratą stateczności. Umożliwi także przywrócenie pierwotnego poziomu wód gruntowych i ma zapobiegać przesuszaniu się przyległych terenów, chroniąc tym samym lasy łęgowe.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *