/ / / Sunex przejmuje obsługę zamówień publicznych od Spółki Polska Ekologia

Sunex przejmuje obsługę zamówień publicznych od Spółki Polska Ekologia

Orlen planuje założenie instalacji fotowoltaicznych na dachach 30 stacji paliw

Ten post dostępny jest także w języku: English

SUNEX S.A., czołowy producent i dystrybutor innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii, finalizuje przejęcie obsługi zamówień publicznych od Spółki Polska Ekologia. Wartość transakcji ustalona została na poziomie 1,2 mln zł i zostanie zrealizowana bezgotówkowo, z wykorzystaniem instytucji potrącenia wzajemnych wierzytelności. Zakończenie transakcji planowane jest do końca maja br.

SUNEX S.A. przejmie 100% udziałów w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. za 1,2 mln zł. Cena nabycia jest wartością rynkową ustaloną na podstawie oszacowania dokonanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Transakcja zostanie zrealizowana do końca maja br. z wykorzystaniem instytucji potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności stron transakcji. Oznacza to jej bezgotówkowy charakter.

Transakcja prowadzi do przejęcia od jednostki dominującej Polska Ekologia części działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, realizowanych przez jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne). Prace koncepcyjno-analityczne w tym zakresie zostały rozpoczęte w lutym br. W celu sfinalizowania transakcji w spółce Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. dokonane zostało podwyższenie i zarejestrowanie kapitału zakładowego, który został pokryty wkładem niepieniężnym poprzez wniesienie przez Polska Ekologia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w postaci Działu Technicznego i Działu Ofertowania).

Przejęcie obsługi zamówień publicznych zwiększy potencjał przychodowy Spółki. Stanowić będzie jednocześnie dodatkowy impuls do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty. Na polskim rynku zamówienia publiczne odpowiadają obecnie za znaczną część sprzedaży urządzeń w zakresie odnawialnych źródeł energii.  SUNEX dotychczas był poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizowała dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przychody osiągane przez Polską Ekologię w ramach obsługi zamówień publicznych nie były wykazywane przez SUNEX, ze względu na brak konsolidacji danych finansowych obu podmiotów.

„Widzimy bardzo duży potencjał w rozwoju działalności związanej z realizacją zamówień publicznych. To bardzo ważny obszar biznesu biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Poza zakładanym wzrostem przychodów jedną z kluczowych korzyści przeprowadzenia transakcji jest także transfer know – how w zakresie realizacji tego typu projektów od jednostki dominującej. Polska Ekologia jest obecna na rynku przetargów od bardzo wielu lat i przejmujemy działalność o dużym doświadczeniu i kompetencjach” – podkreślił Romuald Kalyciok, Prezes SUNEX S.A.

Źródło: Sunex

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *