Top Inwestycje Komunalne 2021 – zostały tylko 2 tygodnie na głosowanie

inwestycje

Ten post dostępny jest także w języku: English

Już 12 września zakończy się głosowanie na najciekawsze projekty w prestiżowym konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021. Najlepsze inwestycje zostaną wybrane przez Radę Konsultacyjną oraz internautów w dwóch głosowaniach, a nagrody mogą powędrować do aż 10 z 20 nominowanych.

Top Inwestycje Komunalne 2021 to już 10 edycja konkursu, w którym od 2012 r. wybierane są najciekawsze inwestycje realizowane przez samorządy i spółki komunalne. Każdy nominowany projekt musi wyróżniać się innowacyjnością oraz zapewniać prorozwojowy efekt dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceniając nominowanych, Rada Konsultacyjna będzie kierować się kilkoma kryteriami, takimi jak funkcjonalność, walory estetyczne czy rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu. W tegorocznej edycji biorą udział inwestycje, które zostały oddane do użytku w 2020 r. lub do dnia 30 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w co najmniej 50%.

Inwestycje dotyczą różnych sfer życia mieszkańców, m.in. infrastruktury komunikacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. Do tej pierwszej kategorii należy projekt centrum komunikacyjnego w Katowicach, budowa dróg w Koninie i Wrześni, a także zintegrowane punkty przesiadkowe w Czeladzi, aleja Pawła Adamowicza w Gdańsku i most pieszo-rowerowy w Opolu. Do inwestycji kulturalnych można zaliczyć Muzeum Twierdzy w Toruniu. Projekty służące rekreacji mieszkańców to baseny w Katowicach, Uznam Arena w Świnoujściu, kompleks Astoria w Bydgoszczy, lodowisko w Bytomiu oraz parki w Chęcinach, Lublinie i Rudzie Śląskiej. Są również projekty, które mają być udogodnieniem dla mieszkańców, np. Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi czy budynki mieszkalne w Krakowie, a także inwestycje mające poprawić jakość życia zwierząt, czyli schronisko w Poznaniu.

Chociaż największym poparciem internautów cieszy się Uznam Arena w Świnoujściu, schronisko dla zwierząt w Poznaniu i most pieszo-rowerowy w Opolu, ważnymi projektami z punktu widzenia ekologii są te, które mają rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz coraz częściej występującym deficytem wód. Jedną z inwestycji mającej poprawić jakość powietrza jest projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, który ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej. Dwie inwestycje służące zagospodarowaniu wód opadowych znajdują się w Olsztynie, gdzie powstał zbiornik małej retencji wód deszczowych oraz w Rzeszowie, gdzie budowana jest kanalizacja deszczowa.

Rada Konsultacyjna wybierze najlepsze propozycje spośród 20 nominowanych projektów, a internauci na drodze głosowania wyłonią swojego faworyta. Głosować można przez oficjalną stronę internetową Top Inwestycje Komunalne 2021 do 12 września 2021 r. do godz. 12.00. Internauci mogą zagłosować na każdy projekt, wybierając opcję „za” lub „przeciw”. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas trwającego od 20 do 22 września 2021 r. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

20 nominowanych inwestycji:

 • Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20
 • Budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie oraz przy ul. Wańkowicza w Krakowie
 • Budowa obwodnicy Wrześni
 • Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi
 • Budowa centrum komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów w Kielcach
 • Rozwiązania innowacyjne i rozwojowe MPEC Nowy Sącz
 • Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie (w ramach projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I)
 • Budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą – Aleja Pawła Adamowicza (Nowa Bulońska) w Gdańsku
 • Most pieszo-rowerowy imienia Joachima Halupczoka w Opolu
 • Adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne Muzeum Twierdzy Toruń
 • Nowe schronisko dla zwierząt w Poznaniu
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali Lodowiska w Bytomiu
 • Park miejski w Chęcinach
 • Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów w Rudzie Śl.
 • Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu
 • Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF
 • Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu
 • Zintegrowane punkty przesiadkowe Autobus-Tramwaj-Rower/Autobus-Rower (A-T-R/A-R) w Czeladzi
 • Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego w Olsztynie (w ramach projektu pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”)
 • Budowa basenów w dzielnicach Katowic

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *