Torpol: wzrost przychodów o blisko 25% r/r w I kw. 2019 r.

Rozjazdy kolejowe

Ten post dostępny jest także w języku: English

W I kw. 2019 r. Torpol zanotował wzrost przychodów o blisko 25% r/r. Portfel zamówień firmy jest bliski osiągnięcia historycznej wartości, a likwidacja norweskiej spółki przebiega zgodnie z przyjętym planem.

Dobre wyniki finansowe

Torpol zanotował w I kw. 2019 r. 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,98 mln zł, w porównaniu do 211,91 mln zł w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 24,6%, poinformowała spółka w raporcie.

Dobre wyniki Grupy na początku br. to efekt głównie wysokiego tempa i zakresu realizacji prac w ramach rekordowego portfela zamówień wypracowanego w latach 2017-2018. Nadal odczuwalna jest silna presja na marże, spowodowana ryzykiem wzrostu cen materiałów budowlanych, niełatwego dostępu do podwykonawców, a także wzrostu pracowniczych kosztów. Dlatego konieczne jest podjęcie systemowych rozwiązań oraz decyzji w zakresie waloryzacji realizowanych obecnie umów, poinformował Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu. Jego zdaniem rok 2019 będzie bardzo podobny do ubiegłego roku pod względem operacyjnym, jednakże bez obciążenia sytuacją w Norwegii.

Likwidacja Torpol Norge zgodnie z planem

Na początku br. rozpoczął się proces likwidacji norweskiej spółki Torpol Norge wchodzącej w skład Grupy. Jest to konsekwencja m.in. ujemnych wyników finansowych spółki powstały wskutek długotrwałego braku kontraktacji, trudnej sytuacji na norweskim rynku przetargów, czy braku pozyskania branżowego inwestora.

Proces likwidacji Torpol Norge przebiega zgodnie z przyjętym planem i w ciągu dwóch, trzech miesięcy cała procedura powinna się zakończyć.. Na koniec kwietnia br. saldo zobowiązań wobec wierzycieli sięgało ok. 1,4 mln zł i systematycznie maleje. Sytuacja spółki w Norwegii ma znikomy wpływ na wyniki finansowe Grupy, poinformował Grzegorz Grabowski.

Solidny portfel zamówień

Na koniec I kw. 2019 r. w portfelu zamówień Grupy znajdowały się kontakty o wartości ponad 3 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów). Ponadto spółka wygrała dwie aukcje elektroniczne o wartości przekraczającej 1,4 mld zł i oczekuje na dalsze działania zamawiającego w ramach przetargowej procedury. Po ich uwzględnieniu portfel zamówień spółki może sięgnąć historycznej wartości niemal 4,5 mld zł.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *