Torpol z kontraktem na przebudowę stacji Łódź Kaliska

Łódź Kaliska

Ten post dostępny jest także w języku: English

PKP PLK podpisały dziś z firmą Torpol kontrakt, opiewający na ponad 330 mln zł netto. Umowa zakłada wykonanie prac projektowych i budowlanych na stacji Łódź Kaliska, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Likwidacja wąskiego gardła

W ramach podpisanego kontraktu przebudowanych zostanie pięć peronów, a komunikacja pomiędzy miastem a stacją usprawniona będzie poprzez system kładek i przejść podziemnych. Na niewykorzystywanym obecnie wiadukcie wschodnim powstaną 3 tory, dzięki czemu zlikwidowane zostanie „wąskie gardło”, czyli jednotorowe połączenie ze stacji w kierunku południowo-wschodnim. Dzięki inwestycji znacznie zwiększy się możliwość przejazdów od Łowicza i Kutna w kierunku Sieradza czy Tomaszowa Mazowieckiego. Zmodernizowanych łącznie zostanie 15 km torów oraz 47 rozjazdów, a sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem zostaną wymienione.

Modernizacja stacji Łódź Kaliska sprawi, że po zakończeniu prac będzie mogło przejeżdżać przez nią nawet 400 pociągów dziennie, czyli drugie tyle co dotychczas, zaznaczył podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Torpol będzie miał 38 miesięcy na wykonanie zadania. Po okresie przeznaczonym na prace projektowe oraz pozyskanie odpowiednich pozwoleń, budowa ruszy w 2020 r. i zakończy się 2 lata później.

Udany początek roku dla Torpolu

W I kwartale 2019 r. Torpol zanotował 3,91 mln zł skonsolidowanego zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 4,1 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,98 mln zł, w porównaniu do 211,91 mln zł w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o blisko 25% r/r.

Dobre wyniki firmy na początku bieżącego roku to efekt głównie wysokiego tempa i zakresu realizacji prac w ramach rekordowego portfela zamówień, który wypracowany został w latach 2017-2018.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *