Trakcja PRKiI w poważnych tarapatach

Ten post dostępny jest także w języku: English

Według wstępnych danych Trakcja PRKiI zanotowała w 2018 r. 75 mln zł straty netto, przy 1 mld zł przychodów, 123 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 85 mln zł straty EBITDA, poinformowała spółka. Istotny wpływ na tak fatalne wyniki miała aktualizacja kontraktów długoterminowych w IV kw. ubiegłego roku, która zakończyła się rozpoznaniem strat w wysokości 138,9 mln zł. Spowodowane one były trudnym do przewidzenia wzrostem kosztów kontraktów oraz wydłużeniem czasu ich realizacji.

Spółka nie uwzględniła w podanych wynikach pozwów sądowych składanych wobec zamawiających, o łącznej wartości przedmiotu sporów sięgającej ok. 110 mln zł oraz pozostałych roszczeń kontraktowych, których dochodzi na drodze pozasądowej o wartości ponad 120 mln zł. Co więcej, Trakcja ma w planie złożenie kolejnych pozwów o wartości ok. 30 mln zł.

Wstępne szacunki wyników za 2018 r. wskazują także na ryzyko niespełnienia finansowych wskaźników w umowach kredytowych z bankami takimi jak Pekao, ING, mBank, Credit Agricole i Haitong Bank. Spółka rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego bankowego zadłużenia oraz dokapitalizowania firmy poprzez emisję nowych akcji.

Obecnie w portfelu zamówień Trakcji znajdują się kontrakty warte ok. 2,2 mld zł netto. W samym zaś 2018 r., spółka podpisała umowy o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł netto. Po trzech kwartałach ubiegłego roku, zysk netto spółki w ujęciu jednostkowym wyniósł 1,27 mln zł.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *