Trakcja PRKiI: wiceprezesi opuszczają zarząd

tory zamglone

Ten post dostępny jest także w języku: English

Marek Kacprzak oraz Maciej Sobczyk, dotychczasowi członkowie zarządu Trakcji PRKiI oraz jej wiceprezesi, złożyli rezygnację z pełnionych funkcji ze skutkiem na ostatni dzień września br., poinformowała spółka. Obaj Panowie wierzą, że pozostawiają firmę w dobrej kondycji.

Spór i rozbieżna wizja

Marek Kacprzak w uzasadnieniu swojej rezygnacji podał, że uważa sytuację firmy za ustabilizowaną, a biorąc pod uwagę trwający spór z częścią zarządu w obszarze zarządzania zmianą postanowił opuścić decyzyjne szeregi firmy i skupić się na rozpoczętej karierze społeczno-politycznej.

Z kolei Maciej Sobczyk jako przyczynę swojej decyzji wskazał rozbieżną wizję rozwoju firmy z pozostałymi członkami zarządu. Zaznaczył jednak, że podjęte uchwały na walnym zgromadzeniu, kończące etap restrukturyzacji finansowej spółki, umożliwiają jej dalszą działalność i rozwój.

Marek Kacprzak w Trakcji był wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. marketingu i przygotowania produkcji, natomiast Maciej Sobczyk wiceprezesem zarządu oraz dyrektorem ds. produkcji.

Nienajlepsze wyniki finansowe

Trakcja PRKiI w I połowie 2019 r. zanotowała 35,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, w porównaniu do 20,69 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się zaś na poziomie 655,42 mln zł, wobec 578,85 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza wzrost o 13% r/r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *