Trakcja z lepszymi wynikami w I kw. 2019 r., ale dalej na minusie

Tory kolejowe

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Trakcja w okresie I kw. 2019 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, podała spółka. Firma posiada także wysoki portfel zamówień, który zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku.

Wzrost przychodów i mniejsza strata

W okresie styczeń-marzec br. Trakcja zanotowała 228,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wobec 205,1 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost przychodów o 11,4% r/r. Strata netto w I kw. br. wyniosła 16,1 mln zł. Wynik ten był lepszy w porównaniu do straty netto na poziomie 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto spółki w I kw. 2019 r. wyniosła 3,3 mln zł. Dla porównania w I kw. 2018 r. strata była na poziomie 9,6 mln zł. Jednostkowe przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 186,5 mln zł, wobec 170,2 mln zł rok wcześniej. Stanowi to wzrost o 9,5% r/r.

Wyniki efektem sezonowości w branży budowlanej

Trakcja poinformowała, że głównym czynnikiem, który miał wpływ na poziom przychodów oraz wyniki finansowe była sezonowość sprzedaży związana przede wszystkim z warunkami pogodowymi. Charakteryzuje się ona niskim poziomem sprzedaży w pierwszym kwartale roku oraz wzrostem przychodów w drugiej połowie roku.

Wysoki portfel zamówień

Portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2019 r. wynosił 2,7 mld zł, bez udziału konsorcjantów. Spółka podała, że zapewnia on pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. W I kw. br. grupa podpisała kontrakty budowlane o wartości 250 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *